EN | RU | FI

Asemakaavan muutoksen voimaantulo, Iso-Syöte

Pudasjärven kaupunginvaltuuston 10.12.2020 § 57 hyväksymä Iso-Syötteen asemakaavan osittaisen muutos on saanut lainvoiman.

Päätös koskee asemakaavan kortteleita 40, 54 ja 55 sekä niihin liittyviä katu-, viher- ja pysäköintialueita.

Asemakaava tulee voimaan tällä kuulutuksella.

Liitteet (pdf)

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland