EN | RU | FI

Vesilain mukainen lupahakemus, Rääppänä 615-401-32-19, Pudasjärvi

Hakija
PEEAA Oy

Dnro
PSAVI/506/2020

Asia
Maa-ainesten ottaminen pohjavedenpinnan yläpuolelta tilalla Rääppänä 615-401-32-19, Pudasjärvi

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella alue-hallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 2.2.–11.3.2021 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland