EN | RU | FI

Kuulutus yhteislupahakemuksesta, Louhisen sora-alue, Puhos, Metsähallitus Metsätalous Oy, Pudasjärvi

Metsähallitus Metsätalous Oy hakee maa-aineslupaa hiekan ja soran ottamisen Pudasjärven kaupungin Puhoksen kylässä sijaitsevalle tilalle Eteläinen Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-5, Louhisen sora-alue. Lisäksi haetaan lupaa soran ja suurien kivien murskaamiseen siirrettävällä murskaamolla. Suunniteltu ottoalue sijaitsee Louhisenvaaran kaakkoispuolella, noin 73 km Pudasjärven keskustasta itään, Louhisentien itäpuolella. Ottoalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Alueella on ollut 31.12.2020 saakka voimassa oleva maa-ainesten ottolupa.

Maa-aineksen ottolupaa haetaan 50 000 m³:lle noin 3,08 hehtaarin pinta-alalle 10 vuodeksi. Murskaustoimintaa on 1-3 kertaa vuodessa, 1-3 viikkoa kerrallaan. Maksimissaan murskataan noin 15 000 tonnia/v ja koko lupa-aikana 100 000 tonnia. Suunnitellut toiminta-ajat ovat: rikotus ma-pe 8.00-18.00, murskaus ma klo 6.00-pe klo 16.00. Kuormaamista ja kuljetusta ma-pe klo 6.00-22.00, jota voi tienpidollisista syistä olla myös viikonloppuisin.

Kuulutusaika: 3.2.2021 - 11.3.2021

Asian diaarinumero: 2022/2020

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisupäivämäärästä.

Tämä kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat ovat nähtävissä Pudasjärven kaupungin internetsivuilla (www.pudasjarvi.fi/ymparistopalvelut).

Muistutuksen tai mielipiteen ilmaiseminen:

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia koskee, on oikeus tehdä muistutus hakemuksesta. Muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus ilmaista mielipide. Lupaviranomainen pyytää asiassa annetuista muistutuksista ja mielipiteistä vastineen luvan hakijalta. Muistutukset ja mielipiteet, joissa on mainittava diaarinumero 2022/2020, on toimitettava kirjallisena viimeistään 11.3.2021 osoitteella Pudasjärven kaupunki, Oulunkaaren ympäristöpalvelut, PL 10, 93100 Pudasjärvi tai sähköpostitse Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Lisätiedot:

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Kati Juurikka, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., p. 040 186 5409. Mikäli em. henkilö ei ole tavoitettavissa, voitte ottaa yhteyttä Pudasjärven kaupungin asiakaspalveluun, p. 040 826 6417.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland