EN | RU | FI

Kuulutus maa-aineslupahakemuksesta, Kallisto, Jussila Group oy, Pohjois-Ii, Ii

Asia koskee: Jussila Group Oy hakee maa-aineslupaa hiekan ottamiseen Iin kunnan Pohjois-Iin kylässä sijaitsevalla kiinteistöllä KALLISTO RN:o 139-403-9-338. Suunniteltu ottamisalue sijaitsee noin 9 kilometriä Iin keskustasta koilliseen ja noin 6,5 kilometriä Olhavan kylästä kaakkoon. Ottamisalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

Hakemuksen mukaan noin 5,8 hehtaarin suuruiselta ottamisalueelta otetaan 80 000 m³ hiekkaa 10 vuoden aikana, ottosyvyys on noin 1-3 metriä. Samalla haetaan toiminnan aloittamislupaa ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa. Hakijalla on suunnitellun ottamisalueen eteläpuolella ottamisalue, jonka maa-aines- ja ympäristölupa kallionlouhintaan on voimassa 30.4.2027 saakka ja lounaispuolella ottamisalue, jonka maa-aineslupa hiekanottoon on voimassa 31.1.2029 saakka.

Kuulutuksen julkaisupäivämäärä kunnan internetsivuilla: 3.2.2021. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisupäivämäärästä.

Kuulutusaika: 3.2.2021 – 12.3.2021

Asian diaarinumero: 2338/11.03.03/2021

Kuulutettavat asiakirjat:

Tämä kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat ovat nähtävissä Pudasjärven kaupungin internetsivuilla (www.pudasjarvi.fi/ymparistopalvelut), johon on linkki Iin kunnan internetsivujen kuulutuksista.

Muistutuksen tai mielipiteen ilmaiseminen:

Muistutuksia asian johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen). Muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää mielipiteensä asian johdosta. Lupaviranomainen pyytää asiassa annetuista lausunnoista, muistutuksista ja mielipiteistä vastineen luvan hakijalta. Muistutus tai mielipide tulee olla perillä lupaviranomaisessa kuulutusajan kuluessa. Vapaamuotoinen muistutus tai mielipide lähetetään ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Otsikossa pyydetään ilmoittamaan ”muistutus” tai ”mielipide” ja lisäksi kuulutuksessa mainittu asian diaarinumero (2338/11.03.03/2021).

Muistutuksessa tai mielipiteessä pyydetään välttämään salassa pidettävän tiedon esittämistä. Mikäli muistutus tai mielipide sisältyy salassa pidettävää tietoa, se pyydetään lähettämään Turvapostilla internetsivun www.turvaposti.fi kautta kohdassa Lähetä turvapostia vastaanottajalle laittamalla osoitteeksi Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. Mikäli teillä ei ole mahdollisuutta lähettää muistutusta tai mielipidettä sähköpostitse, se tulee toimittaa postitse osoitteeseen: Pudasjärven kaupunki, Oulunkaaren ympäristöpalvelut, PL 10, 93101 Pudasjärvi.

Lisätiedot: Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Kaisa Pikkarainen, sähköpostiosoite Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., puh. 050 395 0366. Mikäli em. henkilö ei ole tavoitettavissa, voitte ottaa yhteyttä Pudasjärven kaupungin asiakaspalveluun, p. 040 826 6417.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland