EN | RU | FI

Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi vuosille 2022 - 2027

Tausta

Merenhoidon suunnittelua ohjaavat Suomessa laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) sekä valtioneuvoston asetus merenhoidon järjestämisestä (980/2011), joilla on toimeenpantu Euroopan unionin meristrategiadirektiivi (2008/56/EY). Merenhoitosuunnitelman laadinnasta vastaa ympäristöministeriö yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Merenhoidon tavoitteena on meriympäristön hyvä tila rantaviivasta talousvyöhykkeen ulkorajalle saakka. Suomen merenhoitosuunnitelma päivitetään kolmessa vaiheessa kuuden vuoden välein. Merenhoitosuunnitelman ensimmäinen osa Suomen meriympäristön tila 2018 päivitettiin vuonna 2018 ja toinen osa Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelma vuosille 2020–2026 päivitettiin vuonna 2020. Nyt on käynnissä suunnitelman kolmannen osan, toimenpideohjelman, päivittäminen. Tarkistettu merenhoitosuunnitelma viedään kokonaisuudessaan valtioneuvostolle hyväksyttäväksi vuoden 2021 lopussa.

Asiakirjat ja niiden nähtävillä olo

Merenhoitosuunnitelman kolmannen osan kuulemisaineisto koostuu Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelma 2022–2027-ehdotuksesta. Lisäksi toimenpideohjelmaa taustoittavat tausta-asiakirjat. Ehdotus ja muu kuulemisen aineisto on saatavilla Internet-sivulla www.lausuntopalvelu.fi, jossa on myös tiedot palautteen antamiseksi. Ehdotus ja muu aineisto löytyy myös verkkosivulta www.ymparisto.fi/vaikutavesiin/merenhoito

Palautteen antaminen

Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kuultavana olevasta asiakirjasta 14.5.2021 klo 16.00 mennessäensisijaisesti www.lausuntopalvelu.fi-verkkopalvelun kautta otsikolla Ehdotus Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi vuosille 2022–2027 tai toimittamalla palaute sähköisesti tai kirjallisesti Varsinais-Suomen ELY-keskukseen. Sähköpostiosoite: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., postiosoite: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 236, 20101 Turku, käyntiosoite: Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku.

Voitte antaa palautetta myös siitä, ovatko toimenpideohjelma ja merenhoidon ympäristöselostus riittäviä viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (200/2005) mukai-sen ympäristöarvioinnin kannalta. Ympäristöarviointi huomioi myös aiempien vaiheiden kuulemisen yhteydessä annetut lausunnot. Ympäristöarviointi koko merenhoitosuunnitelmasta laaditaan lopullista merenhoitosuunnitelmaa koottaessa, ja siinä huomioidaan edellisissä kuulemisissa saatu palaute.

Lisätietoja

Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa antavat: Janne Suomela p. 0295 022 947 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Pekka Paavilainen p. 0295 022 921 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland