EN | RU | FI

Kaupunginjohtajan työn arviointi 2020

Kaupunginhallitus ja valtuuston puheenjohtajisto on suorittanut johtajasopimuksen mukaisen vuotuisen kaupunginjohtajan työn arvioinnin tammikuussa 26.1.2021 kaupunginhallituksen kokouksessa. Ennen kokousta luottamushenkilöt ovat saaneet antaa arvionsa webropol -kyselyn avulla johtajasopimuksen mukaisten tehtävien ja painopisteiden hoitoa koskeviin kysymyksiin.

Arvioinnissa ei ole noussut esiin mitään erityistä huolta aiheuttavaa tehtäväaluetta, vaan luottamushenkilöt katsovat kaupunginjohtajan onnistuneen tehtävissään pääosin hyvin tai erinomaisesti. Luottamushenkilöt ovat erityisen tyytyväisiä siihen, että asioiden valmisteluvaiheessa tuodaan ennakoivaa tietoa hallituksen jäsenille ja puheenjohtajistolle. Samoin kaupunginjohtajan panos elinkeinojen kehittämisessä saa erityisen hyvät arviot. Kaupungin talouden johtamisessa sekä Oulunkaaren omistajaohjauksen, kuntayhteistyön ja laajan hyvinvointityön johtamisessa kaupunginjohtajan arvioidaan onnistuneen edellisvuosia paremmin.

Johtajasopimuksessa sovittu vuotuinen kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan välinen kehittymiskeskustelu on myös toteutettu. Se vastaa muiden kuntatyöntekijöiden kehityskeskustelua ja on otettu tällä valtuustokaudella käyttöön Kuntaliiton suosituksen mukaisesti myös Pudasjärvellä. Siinä paneudutaan tarkemmin kaupunginjohtajan henkilökohtaisiin tavoitteisiin osaamisen ja työhyvinvoinnin edistämisessä. Kehittymiskeskustelu on toteutettu helmikuun alussa 2021.

Anni-Inkeri Törmänen
kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Tomi Timonen
kaupunginjohtaja

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland