EN | RU | FI

Kuulutus eläinsuojan yleisen ilmoitusmenettelyn vireilläolosta, Pelsonsuo, Vaala

Kuulutusaika: 07/04 2021 - 14 / 05 2021

Asian diaarinumero: 2563/11.01.02/2021

Oulunkaaren ympäristöpalveluille on ilmoitettu ympäristönsuojelulain 115 a § mukaisesti eläinsuojan toiminnan laajennuksesta Vaalan Pelsonsuolla tiloilla 785-407-64-2 ja 785-409-3-25. Tilalle rakennetaan uusi eläinsuoja ja lantala nykyisen eläinsuojan ja lantaloiden lisäksi. Ilmoituksen mukaiset eläinmäärät koko eläinsuojan toiminnalle ovat: 170 emolehmää, 30 hiehoa, 30 lehmävasikkaa (6-12 kk) ja 85 alle 6 kk ikäistä lehmävasikkaa ja 85 alle 6 kk ikäistä sonnivasikkaa. Lisäksi tilalla on 7 sonnia (>2 v).  Lannan levitykseen käytettävissä oleva peltopinta-ala ja lantalatilavuus ovat riittävät ilmoituksenmukaiselle eläinmäärälle.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä sähköisen kuulutuksen liitteenä Pudasjärven kaupungin internetsivuilla (www.pudasjarvi.fi/ymparistopalvelut). Tieto kuulutuksesta on julkaistu myös Vaalan kunnan verkkosivuilla.

Muistutukset ja mielipiteet:

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia koskee, on oikeus tehdä muistutus, muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus ilmaista mielipide. Mahdolliset asiaa koskevat muistutukset ja mielipiteet, joissa pyydetään käyttämään otsikointia ”muistutus” tai ”mielipide” sekä asianumeroa 2563/11.01.02/2021, tulee toimittaa 14.5.2021 mennessä ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. TAI kirjallisena osoitteeseen: Pudasjärven kaupunki, Oulunkaaren ympäristölautakunta, PL 10, 93101 Pudasjärvi.

Lisätiedot: ympäristötarkastaja Raija Kärenlampi, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., puh. 0500 282 946.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland