EN | RU | FI

Kuulutus maa-aineslupahakemuksesta, Heikkilän sora-alue, Naamanka, Eero Komulainen, Pudasjärvi

Eero Komulainen hakee maa-aineksen ottolupaa hiekan ja soran ottamiseen Pudasjärven kaupungin Naamangan kylällä sijaitsevalle kiinteistölle Heikkilän Sora-alue 615-408-2-156. Suunniteltu ottamisalue sijaitsee noin 45 kilometriä Pudasjärven keskustasta koilliseen. Maa-aineksen ottolupaa haetaan 60 000 m³:lle 1,04 hehtaarin pinta-alalle 10 vuodeksi. Alue sijaitsee Naamankaharjun 1E-luokan pohjavesialueella.                    

Kuulutusaika: 16.4.2021 - 24.5.2021

Asian diaarinumero: 2472/2021

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisupäivämäärästä.

Tämä kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat ovat nähtävissä Pudasjärven kaupungin internetsivuilla: www.pudasjarvi.fi/kuulutukset

Muistutuksen tai mielipiteen ilmaiseminen:

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia koskee, on oikeus tehdä muistutus hakemuksesta. Muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus ilmaista mielipide. Lupaviranomainen pyytää asiassa annetuista muistutuksista ja mielipiteistä vastineen luvan hakijalta. Muistutukset ja mielipiteet, joissa on mainittava diaarinumero 2472/2021, on toimitettava kirjallisena viimeistään 24.5.2021 osoitteella Pudasjärven kaupunki, Oulunkaaren ympäristöpalvelut, PL 10, 93100 Pudasjärvi tai sähköpostitse Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Lisätiedot:

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja vs. Maria Lauronen, p. 040 637 6635, sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Mikäli em. henkilö ei ole tavoitettavissa, voitte ottaa yhteyttä Pudasjärven kaupungin asiakaspalveluun, puh. 040 826 6417.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland