EN | RU | FI

Ympäristönsuojelulain 89 §:n mukainen aloite Turveruukki Oy:n Koivuojanlatvasuon ympäristöluvan muuttamiseksi

Ympäristönsuojelulain mukainen aloite

Aloitteen tekijä
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino, liikenne ja ympäristökeskus

Dnro
PSAVI/175/2021

Asia
Ympäristönsuojelulain 89 §:n mukainen aloite Turveruukki Oy:n Koivuojanlatvasuon ympäristöluvan muuttamiseksi, Pudasjärvi

Kuulutuksen ja asiakirjojen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun aloitteentiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja asiakirjat pidetäännähtävillä 10.6.–19.7.2021 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland