EN | RU | FI

Kuulutus Ponteman tuulivoimaosayleiskaavan vireilletulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitel-masta sekä YVA-suunnitelmasta

Utajärven kunnanvaltuusto on päättänyt 27.5.2021 § 32 käynnistää Ponteman tuulivoimapuiston yleiskaavan ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn. Kunnanhallitus on 22.6.2021 § 163 päättänyt asettaa yhdistetyn yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman (OAS-YVA-suunnitelman) nähtäville. OAS-YVA-suunnitelma ja siihen liittyvät liiteasiakirjat pidetään nähtävillä kuulemista varten 24.6.2021–23.8.2021 välisenä aikana.

Asiakirjat pidetään nähtävillä kunnan ilmoitustaululla ja internetsivuilla osoitteessa www.utajarvi.fi/kuulutukset sekä ELY-keskuksen internetsivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/pontemantuulivoimaYVA

Yleiskaavaa ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestetään 29.6.2021 klo 18 alkaen. Tilaisuus järjestetään koronatilanteesta johtuen etäyleisötilaisuutena internetin välityksellä. Tervetuloa osallistumaan!

Ohjeet yleisötilaisuuteen osallistumisesta sekä linkki itse tilaisuuteen löytyvät edellä mainituista internetosoitteista.

Nähtävillä oleviin asiakirjoihin voi esittää mielipiteitä ja lausuntoja nähtävilläoloaikana. Mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa kuulemisaikana (23.8.2021 mennessä) joko sähköisesti osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai kirjallisesti osoitteeseen Utajärven kunta, PL 18, 91601 Utajärvi.

Pyydämme merkitsemään mielipiteeseen selkeästi, mitä asiakirjan kohtaa kommenttinne koskee.

YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimiva Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa lausuntonsa OAS-YVA-suunnitelmasta 23.9.2021 mennessä. Lausunto laitetaan nähtäville edellä mainituille verkkosivuille.

Tuulipuisto Pontema Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Utajärven Ponteman alueelle. Kaava-alueelle suunnitellaan yhteensä noin 50 uuden tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä.

Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää tuulivoimayleiskaavan laatimista. Yleiskaava laaditaan Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Tuulivoimapuistohankkeessa yhdistetään YVA-lain (252/2017) mukaisesti ympäristövaikutusten arviointi (YVA) ja kaavamenettely. Tuloksena on sekä yleiskaava että hankkeen YVA.

Kaavoitus jakaantuu neljään vaiheeseen: vireilletulo, valmisteluvaihe, ehdotusvaihe ja hyväksyminen. Ympäristövaikutusten arvioinnissa on kaksi vaihetta: ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma (joka julkaistaan nyt vireilletulovaiheessa osana kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa) ja ympäristövaikutusten arviointiselostus (joka julkaistaan myöhemmin osana kaavan valmisteluvaiheen aineistoa). Valmisteluvaiheen lausuntoajan jälkeen yhteysviranomainen (ELY-keskus) antaa asiassa perustellun päätelmänsä. Tämän jälkeen yleiskaava etenee ensin ehdotus- ja sitten hyväksymisvaiheeseen.

Liitteet

Lisätietoja antavat

Kaavoittaja ja menettelyvastaava

Utajärven kunta
Vanhatie 46, 91600 Utajärvi

Timo Leikas (lomalla 5.7.–25.7.2021)
Puh. 044 497 0312
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Petri Leskinen (lomalla 11.7.2021 saakka)
Puh. 050 3871973
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Yhteysviranomainen

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Veteraanikatu 1 / PL 86,
90101 Oulu

Heli Kinnunen
Puh. 0295 038 018
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Konsultti

Sweco Infra&Rail Oy

Kaavan laadinta:
Iikka Ranta
Rautatienkatu 33
90100 Oulu
Puh. 040 763 1061
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Mika Manninen
Lemminkäisenkatu 34
20520 Turku
Puh. 045 634 0224
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Hankkeesta vastaava

Tuulipuisto Pontema Oy
Martin Sjöwall
Puh. 044 491 5757
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland