EN | RU | FI

Varauspäätös VA2021:0038

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 25.8.2021 hyväksynyt seuraavan varausilmoituksen:

Varaaja: Latitude 66 Cobalt Oy
Lupatunnus: VA2021:0038

Varausalueen sijainti: Pudasjärvi, Posio

Varauksen voimassaolo päättyy: 6.5.2023

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 27.9.2021. Päätös on nähtävillä Tukesin verkkosivulla (https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/varauspäätökset). Lupapäätöksen julkisesta kuulutuksesta tiedotetaan alueen kuntien verkkosivulla.

Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätökseen liitetyssä valitusosoituksessa.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland