EN | RU | FI

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

Hakija
Neova Oy

Dnro
PSAVI/4767/2021

Asia
Alalamminsuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan rauettaminen ja jälkihoitosuunnitelman vahvistaminen, Pudasjärvi ja Oulu

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella alue-hallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 31.8.–7.10.2021 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland