EN | RU | FI

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös, Pahasuon turvetuotantoalue

Hakija
Neova Oy

Dnro
PSAVI/7892/2021

Päätösnro
159/2021

Asia
Pahasuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 88/2018/1 rauettaminen ympäristön-suojelulain 88 §:n perusteella, Pudasjärvi

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella alue-hallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 30.9.–8.11.2021 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland