EN | RU | FI

Pohjaveden ottaminen Törrönkangas II -pohjavedenottamosta, Pudasjärvi

Vesilain mukainen päätös

Hakija
Pudasjärven Vesiosuuskunta

Dnro
PSAVI/4730/2020

Päätösnro
173/2021

Asia
Pohjaveden ottaminen Törrönkangas II -pohjavedenottamosta, Pudasjärvi

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella alue-hallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 3.11.–10.12.2021 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland