EN | RU | FI

Kalliosuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 41/2017/1 rauettaminen, Pudasjärvi

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Hakija
Neova Oy

Dnro
PSAVI/5133/2020

Päätösnro
174/2021

Asia

Kalliosuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 41/2017/1 rauettaminen, Pudasjärvi

Kuulutuksen ja päätöksennähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 8.11.–15.12.2021 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland