EN | RU | FI

Ympäristönsuojelulain 89 §:n mukainen aloite Turveruukki Oy:n Koivuojanlatvasuon ympäristöluvan muuttamiseksi, Pudasjärvi

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Aloitteen vireillepanija
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Dnro
PSAVI/175/2021

Päätösnro
181/2021

Asia
Ympäristönsuojelulain 89 §:n mukainen aloite Turveruukki Oy:n Koivuojanlatvasuon ympäristöluvan muuttamiseksi, Pudasjärvi

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella alue-hallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 16.11.–23.12.2021 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland