EN | RU | FI

Ympäristönsuojelulain 89 §:n mukainen aloite Turveruukki Oy:n Ronisuon ympäristöluvan muuttamiseksi, Pudasjärvi

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Aloitteen vireillepanija
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Dnro
PSAVI/1597/2020

Päätösnro
184/2021

Asia
Ympäristönsuojelulain 89 §:n mukainen aloite Turveruukki Oy:n Ronisuon ympäristöluvan muuttamiseksi, Pudasjärvi

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 19.11.–27.12.2021 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland