EN | RU | FI

Kuokkasuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 42/2015/1 rauettaminen, Pudasjärvi ja Oulu

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Hakija
Neova Oy

Dnro
PSAVI/7849/2021

Päätösnro
187/2021

Asia

Kuokkasuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 42/2015/1 rauettaminen, Pudasjärvi ja Oulu

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 24.11.–31.12.2021 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland