EN | RU | FI

Päätös koskien pilaantuneen maaperän puhdistamista, Arina Kiinteistöt Oy

Asia
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut 24.11.2021 ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisen päätöksen pilaantuneen maaperän puhdistamisesta sille saapuneen ilmoituksen johdosta. Asian diaarinumero on POPELY/2840/2021.

Arinan Kiinteistöt Oy:lle on annettu päätös koskien pilaantuneen maaperän puhdistamista osoitteessa Ouluntie 74, Pudasjärvi.

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella. Kuulutus ja päätös ovat yleisesti nähtävillä 24.11.–31.12.2021 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa  http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Linkki kuulutukseen:

https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/43104284/Pima_kuulutus_ArinanKiinteistotOy_Pudasjarvi_2021-11-24.pdf/25bcad3d-307a-ebf5-f61e-44b517ee231c?t=1637741360013

Linkki päätökseen:

https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/43104284/Pima_paatos_ArinanKiinteistotOy_Pudasjarvi_2021-11-24_final.pdf/37b14eb2-e50d-6300-c1da-a874a5b67a81?t=1637741360542

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland