EN | RU | FI

Kuulutus ympäristölupahakemuksesta, jätteenkäsittely, Jussila Group Oy, Kirsilä, Etelä-Ii

Asia koskee: Jussila Group Oy hakee ympäristölupaa ylijäämämaiden, kiviaineksien ja asfalttijätteen vastaanottamiseen ja välivarastointiin Iin kunnan Etelä-Iissä kiinteistöllä Kirsilä RN:o 139-401-194-6. Suunniteltu toiminta-alue sijaitsee noin 1,1 kilometriä Iin keskustaajamasta etelään. Toiminta-alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Ojakylän muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (11139012, luokka 2) sijaitsee noin 250 metriä etelään toiminta-alueesta.

Hakemuksen mukaan alueella tullaan enimmillään vastaanottamaan ja välivarastoimaan rakennuskohteista peräisin olevia, puhtaaksi todettuja kaivumaita 22000 tonnia vuodessa, kiviä ja kiviaineksia 6400 tonnia vuodessa ja asfalttijätettä 1600 tonnia vuodessa. Toiminta-ajat ovat maanantaista perjantaihin klo 6-22 ja lauantaisin klo 7-18. Varastoitavia materiaaleja ei käsitellä alueella muuten kuin läjittämällä varastoon ja kuormaamalla kuljetusvälineeseen uudelleenkäytettäväksi.

Kuulutuksen julkaisupäivämäärä kunnan internetsivuilla: 11.1.2022. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisupäivämäärästä.

Kuulutusaika: 11.1.2022 – 17.2.2022

Asian diaarinumero: 184/2022

Kuulutettavat asiakirjat:

Tämä kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat ovat nähtävissä Pudasjärven kaupungin internetsivuilla (www.pudasjarvi.fi/ymparistopalvelut), johon on linkki Iin kunnan internetsivujen kuulutuksista.

Muistutuksen tai mielipiteen ilmaiseminen:

Muistutuksia asian johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen). Muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää mielipiteensä asian johdosta. Lupaviranomainen pyytää asiassa annetuista lausunnoista, muistutuksista ja mielipiteistä vastineen luvan hakijalta. Muistutus tai mielipide tulee olla perillä lupaviranomaisessa kuulutusajan kuluessa. Vapaamuotoinen muistutus tai mielipide lähetetään ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Otsikossa pyydetään ilmoittamaan ”muistutus” tai ”mielipide” ja lisäksi kuulutuksessa mainittu asian diaarinumero (184/2022).

Muistutuksessa tai mielipiteessä pyydetään välttämään salassa pidettävän tiedon esittämistä. Mikäli muistutus tai mielipide sisältyy salassa pidettävää tietoa, se pyydetään lähettämään Turvapostilla internetsivun www.turvaposti.fi kautta kohdassa Lähetä turvapostia vastaanottajalle laittamalla osoitteeksi Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. Mikäli teillä ei ole mahdollisuutta lähettää muistutusta tai mielipidettä sähköpostitse, se tulee toimittaa postitse osoitteeseen: Pudasjärven kaupunki, Oulunkaaren ympäristöpalvelut, PL 10, 93101 Pudasjärvi.

Lisätiedot: Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Kaisa Pikkarainen, puh. 050 395 0366, sähköpostiosoite Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Mikäli em. henkilö ei ole tavoitettavissa, voitte ottaa yhteyttä Pudasjärven kaupungin asiakaspalveluun, p. 040 826 6417.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland