EN | RU | FI

Asemakaavojen voimaantulo

Valtuusto on kokouksessaan 29.4.2010 hyväksynyt Haapokarin asemakaavan, Luokkavaaran asemakaavan laajennuksen, Kurenalan pohjoisen osan asemakaavan muutoksen korttelissa 52, Iso-Syötteen asemakaavan muutoksen korttelissa 1 ja Pytkynharjun asemakaavan muutoksen korttelissa 29.

Päätökset ovat nähtävillä asiakirjoineen kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimessa sekä internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi.

Liitteet (pdf)

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland