EN | RU | FI

Iijoen rantayleiskaavan laatiminen

Pudasjärven kaupunginhallitus on 15.06.2010 § 225 päättänyt ryhtyä laatimaan rantayleiskaavaa Iijoen ranta-alueille välille Yli-Iin raja, Taivalkosken raja. Yleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana, jota voidaan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Kaupunginhallitus on samalla päättänyt periä yleiskaavoituksesta aiheutuvista kustannuksista puolet alueen maanomistajilta, heidän kaavoituksesta saamansa hyödyn suhteessa. Maksun perimisajasta ja –tavasta päätetään erikseen.

Yleiskaavoituksen valmisteluun liittyen järjestetään asukas- ja maanomistajatilaisuus tiistaina 21.6.2011 klo 18:00 Kansalaisopiston salissa (vanha lukio), osoite Lukiontie 4, 93100 Pudasjärvi. Tilaisuudessa järjestettävään kyselyyn voi vastata myös internetissä 21.6.2011 alkaen osoitteessa www.pudasjarvi.fi. Kyselyyn voi vastata 1.8.2011 saakka (aikaa jatkettu).

Kaavoitukseen liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävänä 20.6.2011 alkaen Pudasjärven kaupungintalolla kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä internetissä www.pudasjarvi.fi. Osallisilla on ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää alueelliselle ELY-keskukselle neuvottelua suunnitelman riittävyydestä.

Pudasjärvellä 08.06.2011
Kaupunginhallitus

Liitteet

Linkki suunnitteluaineistoon

http://www.paikkatieto.airix.fi/tietopankki/pudasjarvi/proha/etusivu/iijokivarsi.html

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland