Jaurakkajärven ranta-asemakaavan voimaantulo

Valtuusto on kokouksessaan 17.3.2011 hyväksynyt Jaurakkajärven ranta-asemakaavan tilalle Valola RN:o 5:22.

Asemakaava tulee voimaan 19.5.2011.

Päätös on asiakirjoineen nähtävänä kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimessa sekä internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi.

Pudasjärvi 16.5.2011
Kaupunginhallitus

Liitteet (pdf)