EN | RU | FI

Kurenalan eteläisen osan sekä Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muutos

Valtuusto on kokouksessaan 14.6.2012 hyväksynyt seuraavat asemakaavojen muutokset:

  1. Kurenalan eteläisen osan asemakaavan muutos korttelissa 58 sekä siihen rajoittuvalla puistoalueella ja
  2. Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muutos kortteleissa 1-13 ja 32-42 sekä niihin rajoittuvilla virkistys-,  katu- ja maa- ja metsätalousalueilla.

Päätökset ovat nähtävillä asiakirjoineen kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimessa sekä internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi.

Liitteet (pdf)

Kortteli 58

Hulhavanaho, Luokkavaara, Iso-Syöte

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland