EN | RU | FI

Asemakaavan muutoksia Kurenalan pohjoisen ja eteläisen osan asemakaava-alueilla (mm Kurenalan uusi koulukeskus)

Mahdollisuus mielipiteen esittämiseen asemakaavojen muutoksia valmisteltaessa.

Asemakaavan muutokset koskevat Kurenalan pohjoisen osan asemakaavan kortteleita 1,3,5 ja 8, niihin liittyviä viher- ja katualueita sekä Rimminkankaan asemakaavan kortteliin 316 liittyvää viheraluetta. Muutosalueet sijaitsevat pohjoisella alueella Ritolantien ja Iijoen välissä Pietarilassa ja eteläisellä alueella Tuulimyllyntien, Iijoen ja Kuusamontien välisellä alueella.

Kaavamuutoksen tavoitteena on valmistella rakennuspaikka uudelle Kurenalan koulukeskukselle tekemällä edullisuusvertailu kahden valitun sijaintipaikan välillä. Pietarilan alueen kortteleihin 1 ja 3 suunnitellaan lisäksi asuntotuotantoa.

Maanomistajilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä asemakaavojen muutoksia valmisteltaessa. Luonnokset pidetään nähtävänä 24.4.-10.5.2013 Pudasjärven kaupungin teknisellä osastolla, osoite Varsitie 7 Pudasjärvi, sekä kaavan laatijan, AirIx Ympäristö Oy:n toimistolla, os. Mäkelininkatu 17 A Oulu sekä internetissä, osoitteissa www.pudasjarvi.fi.

Yleiskaavaluonnoksen esittelytilaisuus pidetään Rimminkankaan koulun juhlasalissa tiistaina 23.4.2013 klo 18.00, osoite Rimmintie 15 Pudasjärvi.

Mahdolliset asemakaavojen muutoksia koskevat mielipiteet on toimitettava nähtävänä pidon aikana kirjallisesti, os. Pudasjärven kaupunki, tekninen osasto, PL 10, 93101 Pudasjärvi, fax (08) 823 453, sähköposti kirjaamo(ät)pudasjarvi.fi.

Lisätietoja antavat Pudasjärven kaupungilla maankäyttöinsinööri Markku Mattinen, puh. 0400-389972 (lomalla 22.4.-1.5.2013) ja AirIX Ympäristö Oy:ssä Riitta Yrjänheikki 010 2414 620 (lomalla 29.4.-3.5.) sekä Elina Marjakangas, puh. 010 2414 626.

Liitteet

Pudasjärvellä 15.4.2013
Kaupunginhallitus

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland