EN | RU | FI

Tolpanvaaran- Jylhävaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus nähtävänä

Pudasjärven kaupunki laatii Tolpanvaaran – Jylhänvaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavaa. Kaavoitettava alue sijaitsee Pudasjärven Kurenalta n. 30 km itään kantatie 78:n ja Puhosjärven välissä sijaitsevalle Tolpanvaara-Jylhävaaran alueelle. Kaavoitettavan alueen koko on noin 22 km2. Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa tuulivoimapuiston rakentaminen alueelle.

Yleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana, jota voidaan käyttää tuulivoimalaitoksen rakennusluvan myöntämisen perusteena. Kaavoitus perustuu Pudasjärven kaupungin ja Metsähallituksen väliseen maankäyttösopimukseen.

Yleiskaavaehdotus pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä 27.11. - 30.12.2013. Yleiskaavaehdotuksen esittelytilaisuus pidetään Nokipannussa torstaina 12.12.2013 klo 18.00, osoite Puolangantie 1148 (entinen Ervastin koulu).

Kaavoitukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä Pudasjärven kaupungintalolla kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä internetissä www.pudasjarvi.fi . Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä kaavaehdotuksesta muistutus kirjallisesti osoitteeseen Pudasjärven kaupunki, kaupunginhallitus, Varsitie 7 (PL 10) 93101 Pudasjärvi tai sähköpostilla kirjaamo(ät)pudasjarvi.fi . Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä.

Yleiskaavoituksesta antavat lisätietoja Pudasjärven kaupungilla maankäyttöinsinööri Markku Mattinen, puh. 0400 389 972, markku.mattinen(ät)pudasjarvi.fi ja Pöyry Oy:ssä Juha-Matti Märijärvi, puh.010 334 1117 juha-matti.marijarvi(ät)poyry.com.

Liitteet

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland