Valtuuston 19.12.2013 hyväksymiä asemakaavoja

Valtuusto on kokouksessaan 19.12.2013 hyväksynyt seuraavat asemakaavat:

Kurenalan pohjoisen osan, eteläisen osan ja Rimminkankaan asemakaavojen osittainen muutos (Poropudas ja Jussinaho)

Haukijärven ja Pienen Haukijärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus

Korpijoen ranta-asemakaava

Päätökset asiakirjoineen ovat nähtävänä 3.1.2014 alkaen kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimessa sekä internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi.

Pudasjärvi 31.12.2013