EN | RU | FI

Tuulijärven ranta-asemakaavoitus

Maanomistajat ovat toimittaneet Pudasjärven kaupungille käsiteltäväksi Tuulijärven ranta-asemakaavoitusta koskevat asiakirjat. Kaavoitettava alue sijaitsee Tuulijärven etelärannalla, Tuhnukankaalla. Kaavoitus koskee tiloja Pappila 5:62 ja Tuhnula 1:1. Kaavoituksen tavoitteena on muodostaa alueelle omarantaista loma-asutusta.

Tällä kuulutuksella ilmoitetaan kaavoituksen vireille tulosta ja asetetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäväksi 7.1.2014 alkaen. Ranta-asemakaavaluonnos pidetään MRA 30 §:n mukaisesti nähtävänä 7.1. - 7.2.2014.

Kaavoitukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä Pudasjärven kaupungintalolla kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä internetissä www.pudasjarvi.fi ja kaavan laatijan kotisivuilla www.kimmokaava.fi. Osallisille ja kunnan jäsenille varataan tilaisuus mielipiteen esittämiseen kaavaa valmisteltaessa. Mielipiteet on toimitettava nähtävänäolon aikana kirjallisesti osoitteeseen Pudasjärven kaupunki, tekninen osasto, Varsitie 7 (PL 10) 93101 Pudasjärvi tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(ät)pudasjarvi.fi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on osallisilla ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle neuvottelua suunnitelman riittävyydestä.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland