EN | RU | FI

Särkivaaran ranta-asemakaavan osittainen muutos

Valtuusto on kokouksessaan 21.05.2015 hyväksynyt Särkivaaran ranta-asemakaavan (106) osittaisen muutoksen. Muutos koskee kortteleita 1, 4-5 ja 7 (osittain) sekä niihin liittyviä virkistys- katu- sekä maa- ja metsätalousalueita.

Päätös asiakirjoineen on nähtävänä kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimessa sekä internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi.

Liitteet

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland