Kuulutus meluilmoituksesta, rakennuksen purkaminen, Honkatie 1, Kiinteistö Oy Järvenneito, Utajärvi

14.11.2022

Asia koskee: Melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa koskeva ilmoitus, rakennuksen purkaminen, Honkatie 1, Kiinteistö Oy Järvenneito, Utajärvi.

Ilmoitus koskee rakennuksen purkua osoitteessa Honkatie 1 2.1.-31.5.2023 välisenä aikana yhteensä kahdeksan (8) viikon ajan. Toiminta-ajat ovat maanantaista perjantaihin klo 7-20.

Kuulutuksen julkaisupäivämäärä kunnan internetsivuilla: 14.11.2022

Kuulutusaika: 14.11.2022 – 5.12.2022

Asian diaarinumero: 1302/11.05.02/2022

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisupäivämäärästä.

Kuulutettavat asiakirjat:

Tämä kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat ovat nähtävissä Pudasjärven kaupungin internetsivuilla, johon on linkki Utajärven kunnan internetsivujen kuulutuksista.

Muistutuksen tai mielipiteen ilmaiseminen:

Muistutuksia asian johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen). Muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää mielipiteensä asian johdosta. Ilmoituksen käsittelevä viranomainen pyytää asiassa muistutuksista ja mielipiteistä vastineen ilmoittajalta. Muistutus tai mielipide tulee olla perillä ilmoituksen käsittelevässä viranomaisessa kuulutusajan kuluessa. Vapaamuotoinen muistutus tai mielipide lähetetään ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi. Otsikossa pyydetään ilmoittamaan ”muistutus” tai ”mielipide” ja lisäksi kuulutuksessa mainittu diaarinumero.

Muistutuksessa tai mielipiteessä pyydetään välttämään salassa pidettävän tiedon esittämistä. Mikäli muistutus tai mielipide sisältyy salassa pidettävää tietoa, se pyydetään lähettämään Turvapostilla internetsivun www.turvaposti.fi kautta kohdassa Lähetä turvapostia vastaanottajalle laittamalla osoitteeksi pudasjarvi.ymparistopalvelut@turvaposti.fi. Mikäli teillä ei ole mahdollisuutta lähettää muistutusta tai mielipidettä sähköpostitse, se tulee toimittaa postitse osoitteeseen: Pudasjärven kaupunki, Oulunkaaren ympäristöpalvelut, PL 10, 93101 Pudasjärvi.

Lisätiedot: Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Nina Keränen, puh. 040 186 5409, sähköpostiosoite nina.keranen@pudasjarvi.fi ja ympäristötarkastaja Brita Telenvuo, puh. 0500 282 946, sähköpostiosoite brita.telenvuo@pudasjarvi.fi.

OULUNKAAREN YMPÄRISTÖPALVELUT / OULUNKAAREN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Last modified: 14.11.2022

Comments are closed.