Kuulutus meluilmoituksesta, rakennusjätteen murskaaminen, Sähkötie 2, Pudasjärvi

20.5.2022

Purkupiha Oy on tehnyt ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta (YSL 118 §). Ilmoituksen mukaan osoitteessa Sähkötie 2, Pudasjärvi jalostettaisiin rakennuksen purkubetonia murskaamalla 17.6.-14.8.2022 välisenä aikana yhteensä noin 10 työpäivää, ma-pe klo 7.00-18.00. Työmaasta aiheutuvia haittoja pyritään minimoidaan mm. kastelulla ja aikataulutuksella.

Kuulutuksen julkaisupäivämäärä kunnan internetsivuilla: 20.5.2022

Kuulutusaika: 20.5.2022 – 10.6.2022

Asian diaarinumero: 816/2022

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisupäivämäärästä.

Tämä kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat ovat nähtävissä Pudasjärven kaupungin internetsivuilla (www.pudasjarvi.fi).

Muistutuksen tai mielipiteen ilmaiseminen:

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia koskee, on oikeus tehdä muistutus hakemuksesta. Muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus ilmaista mielipide. Lupaviranomainen pyytää asiassa annetuista muistutuksista ja mielipiteistä vastineen luvan hakijalta. Muistutukset ja mielipiteet, joissa on mainittava diaarinumero 816/2022, on toimitettava kirjallisena viimeistään 10.6.2022 osoitteella Pudasjärven kaupunki, Oulunkaaren ympäristöpalvelut, PL 10, 93100 Pudasjärvi tai sähköpostitse ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi.

Lisätiedot:

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Kati Juurikka, kati.juurikka@pudasjarvi.fi, p. 040 186 5409 t

Last modified: 20.5.2022

Comments are closed.