Kuulutus ojitusasiaa koskevasta päätöksestä, Ii

31.8.2022

Kuulutuksen julkaisupäivämäärä kunnan internetsivuilla: 02.09.2022

Asian diaarinumero: 171/11.03.00/2022

Kuulutusaika ja valitusaika: 02.09.2022 – 10.10.2022

Kuulutettavat asiakirjat:

Oulunkaaren ympäristölautakunnan päätös 25.8.2022 § 71

Asia koskee: Hakemus vesilain 5 luvun mukaisesta ojitusasiasta, Ii

DNRO 171/11.03.00/2022

Asiakirjat ovat nähtävissä Pudasjärven kaupungin internetsivuilla (www.pudasjarvi.fi/ymparistopalvelut), johon on linkki Iin kunnan internetsivujen kuulutuksista.

Muutoksenhaku: Vaasan hallinto-oikeus

Lisätiedot: Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Kaisa Pikkarainen, sähköpostiosoite kaisa.pikkarainen@pudasjarvi.fi, puh. 050 395 0366 tai Pudasjärven kaupungin asiakaspalvelu puh. 040 826 6417.

 

OULUNKAAREN YMPÄRISTÖPALVELUT / OULUNKAAREN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Last modified: 2.9.2022

Comments are closed.