Kuulutus ympäristölupahakemuksesta, Pudasjärven lentopaikka, Pudasjärven kaupunki

1.9.2022

Pudasjärven kaupunki hakee ympäristölupaa Pudasjärven lentopaikalle kaupungin viranomaisen kehotuksesta Pudasjärven kaupungin, Törrönkankaan alueella sijaitseville tiloille 615-409-9-12, 615-409-20-22, 615-409-52-1 ja 615-409-3-48.  Lentopaikka sijaitsee noin 4,5 km linnuntietä Pudasjärven keskustasta pohjoiseen, valtatie nro 78 varrella. Lentopaikka sijoittuu itäosaltaan vedenhankintaan varten tärkeälle Törrönkankaan 1-luokan pohjavesialueelle (11615102).

Lentopaikalla toimii pääasiassa Oulun ilmailukerho ry ja Pudasjärven ilmailukerho ry. Alueella on noin 200-500 laskua kesässä riippuen säästä ja tapahtumien määrästä. Talvisin kentällä on liukkaan kelin ajoharjoittelurata. Ilmailukerhojen toiminnan lisäksi alueella järjestetään yleisötapahtumia. Taivalkosken moottorikerho järjestää alueella viisi kiihdytyspäivää sekä kaksi huippunopeusmittauskertaa. Kentän päässä on rata, joka on tarkoitettu lähinnä mikroautoille. Alueella on myös puolustusvoimien ympäristölain 33 §:n mukaista tilapäistä toimintaa. Lisäksi Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry on järjestänyt alueella suviseurat vuosina 1998 ja 2013. Vuoden 2023 suviseurat on suunniteltu järjestettävän Pudasjärven lentopaikalla.

Lentopaikan läheisyydessä on huolto- ja/majoitusrakennus ja useampia lentokonehalleja. Kentän eteläpuolella on asuntovaunualue, missä lähinnä ilmailun harrastajat voivat yöpyä asuntovaunuissaan, sekä mökkipaikkoja. Alueella on yksi maanalainen lentobensiinisäiliö (20m3).

Kuulutuksen julkaisupäivä ja tiedoksisaanti

Kuulutuksen julkaisupäivä on 1.9.2022. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisupäivämäärästä.

Kuulutusaika 1.9.2022 – 10.10.2022

Asian diaarinumero 194/2022

Kuulutettavat asiakirjat:

  1. Ympäristölupahakemus

1.1 Osayleiskaava

1.2 Natura-alueen sijainti

1.3 Purkuvesistö ja havaintopisteet

1.4 Tarkkailuohjelma

  1. Ympäristölupahakemuksen täydennys

2.1 Polttoaineen jakeluasemantoiminta

2.2 Lentopaikan pysyväismääräykset

2.3 Ajoharjoitteluratojen sijainnit

2.4 Pohjavesialuekartta

2.5 Suviseurojen toimintakuvaus

Tämä kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat ovat nähtävissä Pudasjärven kaupungin internetsivuilla, johon on linkki toiminnan mahdollisen muun sijainti- tai vaikutuskunnan internetsivujen kuulutuksista.

 Muistutuksen tai mielipiteen ilmaiseminen

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia koskee, on oikeus tehdä muistutus hakemuksesta. Muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus ilmaista mielipide. Muistutukset ja mielipiteet, joissa on mainittava diaarinumero 194/2022, on toimitettava kirjallisena viimeistään 7.10.2022 klo 16.00 mennessä osoitteella Pudasjärven kaupunki, Oulunkaaren ympäristöpalvelut, PL 10, 93101 Pudasjärvi tai sähköpostitse ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi.

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Ida-Maria Isoherranen, puh. 040 637 6635, sähköpostiosoite ida-maria.isoherranen@pudasjarvi.fi Mikäli em. henkilö ei ole tavoitettavissa, voitte ottaa yhteyttä Pudasjärven kaupungin asiakaspalveluun, p. 040 826 6417.

Oulunkaaren ympäristöpalvelut / Oulunkaaren ympäristölautakunta

Last modified: 31.8.2022

Comments are closed.