Kyläkierros Syötekylässä

6.4.2022

Syötteen kyläiltaan 24.3. oli kokoontunut mukava määrä asukkaita ja mökkiläisiä sekä ilahduttavasti myös yrittäjiä.

Alkuun saatiin muistella ihan aplodien kera Syötekylän valintaa Pudasjärven kyläksi ja tuo titteli on edelleen voimassa. Kylän alueella on monenlaista kehitystä havaittavissa mm. uusien mökkirakennusten ilmestyessä matkailukeskuksen läheisyyteen. Matkailusesonki onkin juuri nyt parhaimmillaan, kun hiihtolomien jälkeen on linja-autolasteittain kouluikäisiä ollut rinteissä. Vanhempaa väkeä on tavattu laduilla ja muilla reiteillä.

Sinikka muistutti kuulijoita Peikkopolun tapahtumasta, joka on syyskuun 3. päivänä Kelosyötteellä. Jokaiselta kylältä toivotaan omanlaisia ja erikoisia peikkoja, jotka sitten viedään peikkopolulle kaikkien kylien yhteisessä tapahtumassa. Etenkin perheen pienempiä kannattaa houkutella mukaan kesän aikana keräämään materiaaleja luonnosta. Siuruan kyläyhdistys ja Syötteen kyläyhdistys ovat mukana järjestämässä koko perheen tapahtumaa yhdessä kaupungin ja Kehitys Oy:n väen kanssa.

Kaikille avoin neulekilpailu on juuri nyt meneillään ja tarkemmat ohjeet löytyvät kaupungin nettisivulta.

Kesällä Pudasjärven markkinoilla kaupungin teemana on elävät kylät, joten kylien aktiivista osallistumista toivotaan.

Torin toiminta tulee pyörimään Kurenalan kyläyhdistyksen koordinoimana eri yhdistysten toimesta vuoroviikoin. Halukkaat voivat kysellä Kerttu Simulta tarkemmin torin toimintaan liittyvistä asioista.

Pudasjärven kaupunki pääsi mukaan valtakunnalliseen Vanhuudesta voimaa -mentorointihankkeeseen. Mukaan on lähtenyt myös pudasjärveläisiä yhdistyksiä. Hankkeen päämääränä on edistää vielä kotona itsenäisesti pärjäävien, toimintakyvyltään heikentyneidenikäihmisten (75+) liikkumiskykyä, osallisuutta ja itsenäistä selviytymistä terveysliikunnan avulla. Hanke toteutetaan Veikkauksen tuotoilla. Yhdistykset voivat vielä osallistua mukaan toimintaan ilmoittautumalla kaupungin liikunnanohjaaja Sampo Laakkoselle.

Pääsääntöisesti kyläyhdistysten toimintaa suunnitellaan vuosi kerrallaan. Kaupungin puolelta ollaan nyt suunnittelemassa yhtenäistä kyläkorttia/-suunnitelmaa. Tarkoitus on tehdä pitkäkestoisempaa suunnitelmaa esim. kolmen vuoden syklillä. Kylän yhteisessä suunnitelmassa otetaan huomioon kaikki kylällä toimivat yhdistykset ja niiden kautta tehtävä yhteistyö. Kommentteja pyydetään kevään aikana vielä sähköpostikierroksella, jotta korttiin saadaan niitä asioita, joita kyläyhdistykset itse näkevät tärkeäksi.

Ruokahuoltopäällikkö Heidi Timoselta tuotiin myös Syötekylälle terveisiä, että kyläläiset voivat leipoa tuotteita myytäväksi keskuskeittiölle. Käytännön asioista sovitaan hänen kanssaan. Mikäli tuotteita halutaan myydä muutoin, niin Kehitys Oy:n puolelta Riikka Tuomivaara on suunnitellut kylille omat pussit, joihin tulee oman kylän logo sekä tarvittavat elintarvikemerkinnät. Pussiin voidaan laittaa myös Arctic food Lab -logo, joka on osa Oulu2026-kulttuuripääkaupunkiin liittyvää toimintaa. Tarkemmat tiedustelut oman tuotepussin suunnittelusta voi kysyä Kehitys Oy:ltä.

Syötekylän omia tapahtumia on tarkoitus herätellä henkiin koronavuosien jälkeen. Tapahtumat ovat kaikille avoimia. Kaupungin tapahtumakalenteri on tärkeä tiedotuskanava ja samalla etenkin Syötteen alueella järjestettäviä tapahtumia kannattaa markkinoida uusilla syote.fi –nettisivuilla.

Leo Siira kertoi KOHOTA-hankkeesta, josta digivälineet tulevat koulutuksen kautta tutuiksi. Kehitysyhtiön puolella Auvo Turpeinen on myös apuna etenkin yritysten digiloikassa. Hankkeen kautta järjestetään maksutonta koulutusta niin yrittäjille kuin yhdistystoimijoille. Kannattaa antaa nyt toiveita koulutustarpeista.

Auvo kertoi yritysten hallitarpeista sekä kaavasuunnitelmista, jotka kiinnostavat varmasti monia paikkakunnan ulkopuolisiakin yrityksiä. Kaava-alueiden laajentamisellekin on kyläläisten mielestä tarvetta, myös vakituiseen asumiseen liittyen. Matkailuyrityksissä on edelleen työvoimapula, etenkin ravintola-alalla kasvaneiden kävijämäärien palvelemiseksi. Uutta työvoimaa houkuttaisi muuttaa Syötteelle, varsinkin

Kyläläisten mielestä biojätteen- ja muovinkeräyksen järjestämiseen pitäisi saada paikallisia keräyspisteitä mahdollisimman pian. Lasia, pahvia ja paperia kerätään hyvin omalla kylällä oleviin pisteisiin jo nyt.

Liikennejärjestelyistä toivomuksena olisi saada vakituisempaa liikennöintiä taajamasta myös Syötteen suunnalle. Talvisin esim. Oulusta pääsee Pudasjärven kautta päivittäin Syötteelle, mutta myös Taivalkoskelle ja vaikka Posiollekin pitäisi päästä kulkemaan julkisilla liikennevälineillä. Auvo kertoi, että ELY-keskuksen kanssa on keskustelut menossa ja uusia suunnitelmia on tarkoitus päivittää. Matkailun vilkastuminen voisi siten tuoda parannuksia myös vakituisille asukkaille.

Jokaisella kylällä, myös Syötekylällä on mahdollisuuksia nostaa yhdistysten kautta toteutettavia elämyksellisiä matkailupaleluita esim. ruokamatkailuun, kuten Syötteen Sieni ja yrtti onkin tehnyt. Matkailijoita liikkuu ympäri vuoden ja heille tarvitaan erilaisia tuotteistettuja, maksullisia palveluita. Esim. keilailumahdollisuuksista kuulee puhuttavan monenkin alueella käyvän vieraan toimesta.

Jukka kertoi Oulu2026-hankkeista, joiden kautta tullaan tuotteistamaan mm. uittohistoriaa sekä tervanpolton tarinoita. Näitä varmasti löytyy joka kylältä. Myös kulttuuripääkaupunkihankkeeseen laaditut teemat hisrsirakentamisesta, Syötteen kansallispuistosta, rajalta-rajalle –hiihdosta Syötteen valoilmiöihin tullaan nostamaan esille tulevina vuosina. Näiden tekemiseen halutaan mukaan kaikkia kyliä ja toimijoita. Syötteelle onkin perustettu jo oma kulttuuriyhdistys touhua koordinoimaan.

Ruokamatkailun teemalla voidaan saada myös kylän nuorempaa väkeä ideoimaan ja suunnittelemaan oman kylä paikallisia ruokatuotteita. Sinikka korosti myös Pudasjärven kaupungin perinnereseptikilpailua, josta tullaan syksyyn mennessä tiedottamaan tarkemmin. Reseptejä voisi alkaa jo nyt keräämään ja testaamaan, että vieläkö suu alkaa napsaamaan niitä maistellessa.

Kyläyhdistyksiin pitäisi saada nuorempaa porukkaa mukaan ja Sinikka ehdottikin, että nuoria voisi ottaa ensin pienimuotoisempiin tehtäviin ja sitä kautta vastuuta voisi jakaa. Nuorille kyläläisille on Oulun Seudun Leaderilla ns. Nuorisoleader, jonka kautta 13-25 vuotiaat voivat hakea 100 – 500 euroa tukea harrastusvälineiden hankkimiseen. Aikaisemmin Syötekylällä on ollut myös näytelmätoimintaa, jota voisi uudelleen herätellä henkiin. Myös 4H-toiminnan kautta voi hakea tukea esim. kesäkahvilan pyörittämiseen.

Samassa pihapiirissä oleva vanhan kyläkoulun tilat on nyt saatu myytyä matkailuyrittäjille. Omalta kylältä löytyvät nuoremman väen kiinnostusten kohteet kuntosali ja liikuntasali LumiAreenalta yms. palvelut. Kansalaisopiston kursseja toivotaan myös Syötekylälle, vaikka omalle kylätalolle pidettäväksi.

Suuret kiitokset Syötekylälle vieraanvaraisuudestanne ja keskusteluista!

Pudasjärven kyläkierroksen väki

Tämä juttu on osa kaupungin ja Pudasjärven Kehitys Oy:n kyläkierros-sarjaa

Last modified: 6.4.2022

Comments are closed.