Lakarin koulukohtaisen OPH-ryhmän kokous 14.1.2020

18.2.2020

Aika: 14.1.2020 KLO 15.00
Paikka: 2A-luokka
Jakelu: Jussi Kolu, Anne Niskasaari, Simo Kaarre, Hely Forsberg-Moilanen, Kristiina Tolonen, Jonna Puhakka, Kati Poijula, Marita Hankila, Miika Raiskio, Eveliina Jaakola, vanhempain toimikunnan edustaja Jonna Puhakka ja oppilaskunnan hallituksen edustaja Sini Takkinen, oppisopimusopiskelija Sisko Alatalo

1. Avaus

Rehtori avasi kokouksen 15.05.

2. Koulunuorisotyöntekijän terveiset ja toimintasuunnitelma kevätlukukaudelle

 • Eveliina kertoi kokemuksia Wautosta. Se oli ollut hyvä kokemus ja tykätty.
 • Nuorisotoimi käy torstaisin pitkällä välitunnilla jututtamassa oppilaita ja järjestävät ohjattua toimintaa.
 • Nuorisotoimi järjestää 28.2. uintitapahtuman koululaisille.
 • Hiihtolomalla useampia toimintoja lomaviikon aikana koululaisille sekä yhteistä tekemistä perheille.
 • ingoa: to 13.2. 6.lk klo 12.15, henkilökunnan bingo 13.2. klo 11.50 to 20.2. 5.lk, to 27.2. 3.-4.lk
 • Vk:lla 20 ti 12.5. nuorisotoimi järjestää ulkotempauksen kaikille oppilaille
 • 22.1. nuorisotoimi tulee kertomaan päivänavanuksen yhteydessä tapahtumista
 • Wilman etusivulle on mahdollisuus laittaa linkkejä nuorisotoimen tapahtumiin.
 • Koulunuorisotyöntekijän työnkuvasta toivottiin selvyyttä.

3. Koulun terveydellisten olojen tarkastusraportti

Terveydellisten olojen tarkastusraportti on valmistunut. Se on nähtävillä henkilökuntahuoneessa. 16.1. on 1. ja 2.rakennusten sekä 3.rakennuksen tornin osalta remonttien aloituskokous.

4. Kouluruokadiplomi

Koululla oli aiheesta kokous ma 13.1. Koulun työryhmä Jussi Kolu, Silva Tuomaala, Heidi Timonen, Simo Kaarre, Kristiina Tolonen, oppilasedustaja ja mahdollisesti muitakin.

Koululle perustetaan kouluruokaryhmä/ruokaraati. Oppilaiden osallisuus keskeistä: toiveruokapäiviä, palautteita, lautasmalli julisteena, ruokahävikkiviikko, tutustuminen keittiöön (mille luokka-asteille) -> kevään -20 aikana Lakarin koulu saisi kouluruokadiplomin

5. Kouluterveyskysely 2019 raportin koostaminen

Jonna ja Kristiina tekevät raporteista koosteet. Jonna ja Kristiina esittelevät koosteet henkilökunnalle, KOHR-ryhmälle ja vitos-kutosille. Vanhemmille asian esittely mahdollisesti syksyn vanhempainillassa. Kooste esitellään seuraavassa kokouksessa.

6. KOHR-suunnitelman vastuuhenkilöiden nimeäminen

Jussi nimeää henkilöt.

7. Erityisopetus Lakarilla

Anne kertoi erityisopetuksen tilanteesta: erityisopetuksen resurssia on 8h edelliseen lukuvuoteen enemmän, Marjo Aallolla eo:n tunteja 1. ja 5.luokille, erityisopetuksen oppilaita 20% (tehostetun tai erityisen opetuksen päätös) , satunnaisen erityisopetuksen tarve mukaan lukien 32%, puheopetus mietityttää, eo-testit alkaneet eri luokille, Annen tuntien päivitys

Tiedoksi: 1 erityisen tuen päätös purettu, 1 siirto tehostettuun tukeen

Koko kaupungissa puuttuu yhtenäinen linja milloin oppilas tulee siirtää tehostettuun/erityiseen tukeen. Erityisopettajien palaverit tulisi saada uudestaan käytäntöön. Jussi on asiasta yhteydessä Sari Poroputaaseen.

8. Move-mittausten tulokset

Tulokset käydään oppilaiden terveystarkastusten yhteydessä. Liikunnan opettajat käyvät oppilaiden kanssa tulokset läpi. Pyydetään 5.luokkien liikunnanopettajia (Mari Ritola ja Mira Kolmonen) esittelemään tuloksia KOHR-kokoukseen ja tulosten esittely syksyn vanhempainillassa.

8. Kevätlukukauden tapahtumia

 • ystävänpäivä – Taivalkosken koirakaverit tulossa koululle -> luokittain tutustuminen, oppilaskunnan hallitus suunnittelee ohjelmaa
 • laskiainen – vanhempain toimikunta
 • liikunta – hiihtopäivä, koulunuorisotyöntekijä
 • aamupala – vanhempain toimikunta, hyvinvointitiimi
 • laskettelupäivä Pikku-Syötteellä 2.4. – onnistuuko enää rahoituspäätöksen vuoksi?

9. Muita asioita

Kevätlukukaudella KOHR kokoontuu vielä kaksi kertaa.

10. Seuraava KOHR- kokous

Ma 24.2. klo 14.45 asioita: koulunuorisotyöntekijän työnkuva, kouluterveyskyselyiden koonti, remonttien eteneminen/suunnittelu, vanhempain toimikunnan terveisiä, oppilaiden terveisiä, MOVE tulosten esittely

Last modified: 1.11.2021

Comments are closed.