Lakarin koulukohtaisen OPH-ryhmän kokous 29.3.2021

6.4.2021

Aika 29.3.21 klo 14.00-15.30
Paikka TEAMS
Osallistujat Jussi Kolu, Jenny Tervo, Petra Berg, Lilja Asikainen, Kati Poijula, Hely Forsberg-Moilanen, Kristiina Tolonen, Hanna Illikainen, Marita Hankila, Eveliina Jaakkola, Anni-Inkeri Törmänen, oppilaskunnan hallituksen edustajat Severi Pesälä ja Miika Illikainen

Asiat

1. Koulun hyvinvointiprofiili-kyselyn tulokset

Viikolla 9 oppilaat vastasivat koulun hyvinvointiprofiilin kyselyyn. Kyselyn tulokset käytiin läpi.

Tuloksista esille nousseita huomioita: wc-tilat, työrauha, tärkeää kiusaamisen ennaltaehkäisy jatkossakin ja aikuisten kiinnostuneisuus oppilaiden kuulumisiin, koulun kerhotoiminta

Marita esitteli kyselyn tulosten lomassa nuorisotoimen tämän hetkistä toimintaa. Wauto-vierailut koululla.

Jenny esitteli koulun HyMy-hyvinvointitunnin idean. Asia nousi esille syksyn kyselyn pohjalta. Teematunteja on pidetty tähän mennessä kaksi, kerran kuussa helmikuusta alkaen.

2. Lv. 21-22: luokat, opettajat ja ohjaajat

Rehtori esitteli seuraavan lukuvuoden suunnitelmat luokkien, opettajien ja ohjaajien osalta tämän hetkisten tietojen mukaan.

3. Inkluusio-hankkeen Resetti-koulutus

Oppimisen tuen ja inkluusion –hanke alkaa Pudasjärvellä keväällä -21. Koulutuspäiviä tulee keväälle kolme ja ensi syksylle yksi

Lakarin koulun Resetti-koulutukseen osallistuvat erityisopettaja Jenny Tervo ja luokanopettaja Mari Ritola, varalla Mervi Rautio, mikäli koulutukseen saadaan lisäpaikka. Lisäksi koulunkäynninohjaajista Tiina Haapakoski ja Markku Kaarre osallistuvat koulutukseen.

4. Muut asiat

Nivellyspalaverit ja kouluun tutustuminen toteutetaan keväällä etäyhteyksillä.

5. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään maanantaina 24.5. klo 14. Aiheena silloin lukuvuoden arviointi.

6. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.24.

Last modified: 14.2.2023

Comments are closed.