Lakarin koulukohtaisen OPH-ryhmän kokous 7.9.2021

8.9.2021

Aika:  7.9.21 klo 13.15-15.30
Paikka: 6.luokka ja TEAMS
Osallistujat: Jussi Kolu, erityisopettajan sij. Suvi Väyrynen, Kati Pajari, Hely Forsberg-Moilanen, Kristiina Tolonen, Hanna Illikainen, Kati Poijula, Marita Hankila, Eveliina Illikainen, Anni-Inkeri Törmänen, oppilaskunnan hallituksen edustajat Sebastian Nyman (poistui klo 14.47) ja Elmeri Ekdahl (poistui klo 14.47)

Asiat

1. Kokouksen avaus

Rehtori avasi kokouksen klo 13.21.

2. Ryhmän jäsenten esittelyt ja kuulumiset

Marita Hankila ja Eveliina Illikainen: Nuorisotoimella 24.9. viimeinen nuokkari-ilta vanhassa paikassa, muutto uusiin tiloihin syyskuun lopulla/lokakuun alussa, elokuun lopulla ollut 7.luokkalaisten ryhmäyttämiset, vk:lla 37 alkaa heppakerho, 4.10. alkaa toiminta uusissa tiloissa, arjen alettua kunnolla alkaa syksyn toimintojen tarkempi suunnittelu

Elmeri Ekdahl, 5.lk: Koulu alkanut normaalisti.

Sebastian Nyman, 6.lk: Koulu on alkanut normaalisti, välitunnilla riittää tekemistä.

Kati Pajari, yhteinen resurssiopettaja Lakarin ja Kipinän koulujen kanssa, oppilaskunnan hallituksen vetäjä: vk:lla 37 ensimmäinen varsinainen kokous, oppilaiden toiveiden kuuntelu, koulunhyvinvointiprofiilin aiemmat tulokset auttavat tämän lukuvuoden suunnittelussa

Anni-Inkeri Törmänen: Koronan rajoitusten purkamisen huomioiminen ja näkyminen lasten arjessa tulisi huomioida. Uskallettaisiin olla vapaa-ajalla yhdessä toisten kanssa varsinkin sivukylillä.

Kristiina Tolonen: Töitä on ollut kovasti, työtehtävien priorisointia tehtävä. Sairaspoissaoloja oppilailla ollut kovasti tiukkojen ohjeistusten vuoksi. Palaverit vievät paljon työaikaa.

Hanna Illikainen: Töitä on kovasti ja tehtäviä on priorisoitava. Harmittaa, kun kaikkea ei ehdi tehdä. Palaverit vievät paljon työaikaa. Palaverit ovat tärkeitä, vaikka vievätkin paljon aikaa. Psykologiresurssin puuttuminen näkyy kuraattorien työmäärässä. Hankerahoituksella on haettu kolmatta koulukuraattoria. Asia on vielä kesken. Koulupsykologilähetteiden kirjoittaminen vie myös ison osan työajasta. Avun saaminen oppilaille nopeasti psykologilta helpottaisi kokonaistilannetta. Yhteisölliselle toiminnalle jäisi enemmän aikaa koulukuraattorityölle

Hely Forsberg-Moilanen: Lukuvuosi on alkanut hyvin, entiseen malliin. Hyvinvointitiimin vetäjänä tiimissä pyritään huomioimaan oppilaiden ja henkilökunnan hyvinvointi kokonaisvaltaisesti, vararehtorin tehtävään sisältyy edelleen KOHR:n vetovastuu.

Jussi Kolu: Koululla toimii neljä tiimiä (Lukeminen ja Kirjoittaminen, Liikunta, Kestävä kehitys ja Hyvinvointi). Koulusihteeri puuttuu tällä hetkellä. Rekrytointi palvelusihteerin saamiseksi auki. Uusi palvelusihteeri olisi 2 päivää Lakarilla ja 3 päivää kaupungintalolla mm. hankkeiden koordinointi. Erityisopettajan sijainen, Karoliina Hannula, aloittaa 4.10., sitä ennen Suvi Väyrynen sijaisena 6.-24.9.

3. Koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma lv. 21-22

Päivitettiin koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma alkaneelle lukuvuodelle.

Koulun termien avaaminen ja selkeyttäminen vanhemmille huomioitava. Koulun syystiedotteeseen tietoja asiasta.

KiVa-toimintamallin selkiyttäminen oppilaille, huoltajille ja henkilökunnalle. Lisänä Pudasjärven kaupungin yhteinen kiusaamisen vastainen toimintamalli. Asiasta tiedotetaan huoltajia syystiedotteessa ja Pimeissä pihapilleissä (to 11.11.21)

4. Oppilaiden poissaolojen seuranta

Kaupungin oppilashuoltosuunnitelman pohjalta Jussi Kolu on koostanut Lakarin koulun toimintamallin poissaolojen seurannasta henkilökunnalle. Huoltajille koostetaan vielä oma, selkeämpi versio poissaolojen seuraamisen tiedottamisesta.

5. Muut asiat

Nuorisotoimi miettii muuton jälkeen toimintaa koulun kanssa. Tutustumisvierailut uusiin tiloihin ja kirjastoon.

6. Seuraava kokous

Seuraava kokous on tiistaina 30.11. klo 13.15. Asiana mm. koulun hyvinvointiprofiilikyselyn tulosten läpikäyminen.

7. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 14.55.

Last modified: 14.2.2023

Comments are closed.