Maisemiltaan yhdellä Pudasjärven kauneimmista kylistä

12.5.2022

Meillä oli mukava hetki kokoontua torstaina 9.5. Aittojärven entiselle kyläkoululle kuuntelemaan kylien tapahtumista ja toiveista kehittämisen näkökulmasta. Aittojärven alue onkin kuuluisa niin runsaskalaisista järvistä, kuin kauniista maisemistaan. Onpa kyläalue huomioitu jopa valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi

Kylän alueella ylläpidetään talvisin noin viiden kilometrin hiihtolatua ja joinakin vuosina on ollut kaukalokin jäädytettynä. Kyläläiset nostivat esille yhteisten tilojen käytön haasteen, vaikka nykyisin on Aittojärven entisellä kyläkoululla lupa kokoontua tarpeen mukaan. Kyläseura ylläpitäisi tiloja ja valvoisi niiden käyttöä. Pienempiäkin tiloja kyläalueelta löytyy, erilaisia harrastuksia varten. Entisellä kyläkoululla olisi lapsilla hyvä harrastaa myös sisäliikuntaa liikuntasalissa tai pelata vaikka sählyä.

Kierrätyspistettä kaivataan

Kylän alueella nousi toive saada takaisin kierrätyspiste, jonne voisi laittaa metalleja, laseja yms. eikä niitä tarvitsisi kuljettaa Kurenalla oleviin pisteisiin. Panuman kylällä on jopa sellainen erikoisuus, että kaikista talouksista viedään kylän yhteiseen jätepisteeseen kaikki jätteet ja sellaista toimintaa voisi järjestää muillekin kylille.

Kyläkierroksella mukana tällä kertaa oli yhteisövaliokunnan jäsenistä Christa van der Vegt ja Jouni Vengasaho. Järjestöyhdyshenkilö Sinikka Mosorin ja valiokunnan jäsenet voivat yhdessä viedä asioita eteenpäin kaupungin suuntaan. Uusin kyläkierroksella esille noussut asia on entisiltä kyläkouluilta lakkauttamisen jälkeen pois viedyt lasten leikkipaikkojen välineet, kuten keinut ja kiipeilytelineet. Aittojärven kyläläisillä on siis sama haaste kuin Hetekylälläkin, eli lapsia ja nuoria olisi, mutta heille pitää olla tarjolla harrastusmahdollisuuksia.

Sinikka kertoi kyläsuunnitelmien teosta, jolla toivotaan toimenpidesuunnitelmia tuleville vuosille. Kyläsuunnitelmien lisäksi tarvitaan kylien turvallisuussuunnitelma, jossa varaudutaan kriisien varalle. Näihin suunnitelmiin lähetetään valmiita pohjia Sinikan kautta. Sinikka mainitsi myös Pudasjärven kaupungin neulekilpailusta, jonne toivotaan mitä vain neulomalla tehtyä. Nyt on ideoimisen ja tekemisen aikaa siihen saakka, että kilpailutyön voi palauttaa Pirtin asiakaspalveluun 15.-31.8. Yleisö äänestää sitten syksyllä raadin valintojen jälkeen parhaan neuleen.

Peikkopolulle kimppakyydillä

Peikkopolun tapahtumaan on jo kuulemma aloitettu naavojen yms. tarvikkeiden keräämisellä. Siuruan kylä tarjoutui järjestämään kimppakyytiä Aittojärven kyläläisille. Syyskuun 3. päivänä kaikki peikot viedään Kelosyötteen Peikkopolulle kaikenikäisten omassa tapahtumassa. Kaupunki toivoo, että Pudasjärven markkinoille tulisi myös eri kyliltä elintarvikkeiden yms. tuotteiden myyjiä eri kyläkulmilta. Markkinoilla voisi myydä myös muitakin tuotteita. Tärkeintä on tuoda oma kylä näkyviin kaupungin teltalla ja kyläläiset voivat itse päättää, että miten se tehdään.

Aittojärven lahnaralli on vuosittainen tapahtuma, joka kokoaa kyläläisiä sekä mökkiläisiä ja matkailijoita yhteisen tapahtuman ympärille. Tapahtuman ajankohta vaihtelee sen mukaan, milloin lahnakalojen kutu alkaa. Illan yksi kohokohdista olikin se, kun kyläpäällikkö Ulla-Maija Hirvasniemi lanseerasi Aittojärven lahnatahnan. Sitä kun laittaa vaikka munavoin sijasta karjalanpiirakoiden päälle, niin jo on makoisaa. Myös muihin tuotteisiin sitä voi yhdistää ihan oman makumieltymysten mukaan esimerkiksi tuulihattuihin, ruisnappien täytteeksi tms. Osallistujat saivat reseptin tulostettuna mukaansa.

Ruokamatkailuhanketta voi hyödyntää

Matkailun yrityskehittäjä Jukka Koutaniemi kertoi myös Arctic Food Lab –ruokamatkailuhankkeesta, joka liittyy Oulu2026 kulttuuripääkaupungin teemoihin. Jokaiselle ruoka- tai elintarviketuotteelle voi hakea AFL-logoa, jolloin sitä voi käyttää vaikka kyläyhdistysten omien tuotteiden markkinoinnissa. Lisätietoja saa Pudasjärven kaupungin ja kehitysyhtiön kautta tai ottamalla suoraan yhteyttä Oulu2026-toimijoihin. Pudasjärvi on mukana myös Kainuun ja Koillismaan Kalaleader-toiminnassa, jonka kautta paikkakunnalle on mahdollista saada erilaisiin kalastusinvestointeihin tukea ja koulutuksia.

KOHOTA-hankkeen kuulumisia saatiin Leo Siiran kertomana ja siinä on tavoitteena nostaa digiosaamisen tasoa eri toimijoilla, myös kyläyhdistyksillä. Päätavoitteena on kertoa kansanomaisella tavalla erilaisista digipalveluista ja –välineistä, jotta ne tulisivat tutuiksi jokaiselle. Kehitysyhtiöstä on mukana myös Auvo Turpeinen sekä OSAO:lta Marko Lakkala. Hankkeeseen pääsee hyvin mukaan ottamalla yhteyttä edellä mainittuihin henkilöihin ja yhdistystoimijoiden koulutukset ovat vielä tulossa mm. nettisivujen tekoon ja some-markkinointiin. Nuoria kylän asukkaita voi ottaa mukaan nettisivujen tai some-markkinoinnin tekoon ja samalla he tulevat tutuiksi yhdistystoimintaan tai kylien kehittämiseen.

Perinnemaiseman ja vesistöjen kunnostuksia

Ilta oli mukavan leppoisa, keskusteleva ja ajatuksia herättävä. Perinnemaisemien ja vesistön kunnostuksistakin keskusteltiin. Aittojärvi on ollut mukana ProAgrian aiemmin toteuttamassa Pohjoisen maisemahelmet -hankkeessa. Kalle Hellströmin ammattitaitoa perinnemaisemien ohjauksessa kiiteltiin kovasti. Kallella onkin nyt menossa uusi hanke nimeltä Maisemahelmet, jossa Pudasjärveltä on mukana jo ainakin Iinattijärven kylä.

Kiitokset Aittojärven kylälle maistuvista tarjoiluista ja tarinoista – Kyläkierroksen väki, Leo, Sinikka ja Jukka

Last modified: 31.5.2022

Comments are closed.