EN | RU | FI

Luonnonnähtävyydet

Suomen toiseksi laajimman kaupungin luonto on moni-ilmeinen. Etelä- ja länsiosa on alavaa suomaata, jota halkovat metsäiset saarekkeet. Itäosa puolestaan on vaara ja jopa tunturimaastoa. Vaarojen rinteiltä ja notkelmista löytyvät ns. rinne- ja lakisuot. Vaaramaisemassa korkeimmalle kohoaa paljaslakinen Iso-Syöte, jota hyvällä syyllä sanotaan Suomen eteläisimmäksi tunturiksi.

Nämä maisemat tarjoavat luonnossa liikkujille monenlaista ihailtavaa ja ihmeteltävää. Tule ja tutustu!

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland