EN | RU | FI

Julmaharju

Julmaharjun maisemia

Puhoskylässä sijaitseva Julmaharju on aarniomaisten harjumetsien, lähteikköjen, suppien ja pienten lampien omaleimainen kokonaisuus. Monet pitävät sitä yhtenä Pudasjärven kauneimmista maisemista.

Harjun alueelta on löytynyt Luonto-Liiton inventoinneissa useita vaateliaita ja valtakunnallisesti uhanalaisia vanhan metsän sienilajeja.

Harjun läheisyydessä on myös Haukiojan vesimylly ränneineen.

Lukuisten alueen sivuitse kulkevien metsäautoteitten ansiosta tämä arvokas alue on helposti saavutettavissa.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland