Monipalvelupiste Pirtin Kohtaamo käynnistyi

8.3.2022

Monipalvelupiste Pirtin Kohtaamo on avannut ovensa Hyvän olon keskuksessa.

Pirtin Kohtaamo on uusi palvelukokonaisuus Pudasjärvellä, jossa tarjotaan asiantuntijoiden opastuksella apua ja neuvontaa kaikenikäisille työelämään, työnhakuun, rekrytointiin, opintoihin, osaamiseen sekä muihin arjen palveluihin. Kohtaamo tarjoaa palveluja matalalla kynnyksellä, johon on helppo tulla kysymään neuvoa ja apua henkilökohtaisten tarpeiden pohjalta. Kohtaamo palvelee aukioloaikoina ilman ajanvarausta.

Monipalvelupiste Pirtin Kohtaamo toimii eräänlaisena solmukohtana, joka tarjoaa sekä henkilökohtaista apua ja neuvontaa, mutta järjestää myös tapahtumia, infoja, koulutuksia ja muita asiantuntijaluentoja joko omana toimintana tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Paikallista ja alueellista yhteistyötä

Pirtin Kohtaamo kuuluu monialaiseen verkostoon, jonka kautta voit saada apua oman polkusi ja tulevaisuutesi rakentamiseen. Kohtaamo verkottaa eri sektoritoimijat vahvistamaan asiakkaiden osaamisen, työn ja yrittäjyyden väyliä sekä muita palveluja yksilöllisten tarpeiden pohjalta. Kohtaamossa asiantuntijat neuvovat ja ohjaavat asiakkaita löytämään uusia mahdollisuuksia henkilökohtaisten tarpeiden pohjalta. Tavoitteena on kehittää paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä toimintamalleja eri organisaatioiden ja sektoritoimijoiden kesken.

JobBoost-kuvakollaasi

Pudasjärvellä mm. matkailun ja rakentamisen alalla kaivataan osaavaa työvoimaa myös jatkossa. Pirtin Kohtaamo pyrkii tarjoamaan palveluita myös näihin tarpeisiin.

Yhtenä tärkeänä tehtävänä palvelupisteellä on saada tehostettua erityisesti työllistymisen askeleita alati muuttuvilla työmarkkinoilla. Tulevaisuutta ajatellen monipalvelupisteen roolina on vastata myös tulevaan TE- palvelu uudistukseen, jossa työllisyyden palveluja tullaan siirtämään entistä enemmän kuntien vastuulle. Tässä roolissa Kohtaamolla tulee jatkossa olemaan keskeinen rooli löytää työlle tekijöitä ja tekijöille töitä. Hiotut kumppanuusmallit mahdollistavat yksilölliset palvelut, tukemalla ja edistämällä myös työnantajien tarvitsemaa työvoiman saatavuutta työllisyysmarkkinoilla.

Avajaisviikolla monipuolista ohjelmaa

Pirtin Kohtaamo tarjosi avajaisviikolla monipuolista ohjelmaa. Maanantaina juhlittiin avajaisia, jonne olivat tervetulleita kaikki palveluista kiinnostuneet. Tiistaina Kohtaamossa järjestettiin työnhakijoiden terveystapaamisen Pop Up tapahtuma, jonka toteuttajana toimi Vahvaksi- hanke yhteistyökumppaneidensa kanssa. Keskiviikkona vietettiin digitaalisuuden päivää, jossa Kohota-hankkeen asiantuntijalta voi esim. käydä tiedustelemassa paikkakunnalla järjestettävistä tulevista digikoulutuksista. Torstaina Kohtaamossa suunnattiin osaamiseen ja opintoihin. Vieraaksi saapui mm. Oulun ammattikorkeakoulun edustajia ja opiskelijoita kertomaan opiskelusta ja opiskelumahdollisuuksista ammattikorkeassa. Perjantaina vietettiin avajaisviikon päätöspäivää. Kaikkien avajaisviikolla käyneiden ja arvontaan osallistuneiden kesken arvottiin yllätyspalkintoja.

Tapio Laurila

Projektikoordinaattori Tapio Laurila toivottaa kaikki tervetulleiksi Pirtin Kohtaamon avajaisiin.

Pirtin Kohtaamon toimintaa suunniteltu yhteistyössä JobBoost- hankkeessa

Mahdollisuuksien Pohjoinen – JobBoost Koillis-Suomi -hankkeella kehitetään ratkaisuja työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmiin sekä osaavan työvoiman rekrytointiin. Hanketta toteutetaan Kuusamon, Taivalkosken, Pudasjärven ja Posion muodostamalla alueella. Hankkeen päätoteuttaja on Naturpolis Oy ja osatoteuttajia ovat Pudasjärven kaupunki, Posion kunta, Kainuun ammattiopiston Kuusamon toimipaikka (KAO), KSAK Oy ja koulutuskuntayhtymä OSAO. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2020 – 31.4.2023.

Hankkeen toimilla edistetään mm. työnhakijoiden tavoitettavuutta ja ohjautumista työhön, koulutukseen sekä muihin palveluihin. Kaupungin työllisyyspalvelujen alla toimiva JobBoost-hanke toimii Pudasjärvellä osatoteuttajan roolissa, jonka tavoitteena on palveluprosessien kehittäminen. Hankkeen keskiössä on ollut suunnitella ja toteuttaa Pudasjärvelle monipalvelupiste, jossa kohtaavat ihmiset, yritykset, osaaminen, koulutus, ideat, tapahtumat ja monipuoliset neuvontapalvelut. Pudasjärven monipalvelupiste on hankkeessa ensimmäinen pilotointikohde, joka aloittaa toimintansa. Myöhemmin vastaavia kohteita avataan myös Taivalkoskelle ja Kuusamoon.

JobBoost – hankkeessa alueellista yhteistyötä on syvennetty entisestään mm. Pohjois – Pohjanmaan TE – toimiston, ELY- keskuksen sekä alueen kuntien kesken. Jatkossa Pirtin Kohtaamo tulee tekemään laajalti yhteistyötä mm. Kelan, Pudasjärven Kehitys Oy:n, yhdistysten, järjestöjen, yritysten, OSAO:n ja muiden oppilaitosten, Oulunkaaren, tulevan hyvinvointialueen ja kaupungin eri sektoritoimijoiden kesken sekä kaikkien niiden, joiden palvelutarpeisiin Pirtin Kohtaamon palvelut soveltuu.

Lisätietoja JobBoost-hankkeesta ja Pirtin Kohtaamon palveluista antaa projektikoordinaattori Tapio Laurila, p. 040 3553291, tapio.laurila@pudasjarvi.fi

Last modified: 23.3.2022

Comments are closed.