Nivankankaan asemakaavaluonnoksen esittelytilaisuus

19.8.2022

Pudasjärven kaupunki suunnittelee Nivankankaalle uutta pientalojen asuinaluetta. Alue sijaitsee Ranuantien ja Kuusamontien risteyksen pohjoispuolella. Suunnittelun tavoitteena on luoda Pudasjärven keskustaajaman välittömään läheisyyteen rakentamattomalle alueelle houkutteleva maaseutumainen asuinalue.

Alueen asemakaavasta on valmistunut luonnos, Asemakaavaluonnoksen esittelytilaisuus pidetään Hyvän olon keskus Pirtin Kurkisalissa keskiviikkona 31.08.2022 klo 17.30, osoite Varsitie 1 Pudasjärvi.

Kaavaluonnokseen voi tutustua etukäteen osoitteessa www.pudasjarvi.fi sekä Pudasjärven kaupungin teknisellä osastolla, osoite Karhukunnaantie 6.

Lisätietoja antaa maankäyttöinsinööri Markku Mattinen, tekninen toimisto, PL 10, Karhukunnaantie 6, 93101 Pudasjärvi, puh. 040 038 9972, markku.mattinen@pudasjarvi.fi.

Pudasjärvellä 19.08.2022
Kaupunginhallitus

Last modified: 1.9.2022

Comments are closed.