Nivankankaan asemakaavaluonnos nähtävänä

22.7.2022

Suunnittelualue sijaitsee Ranuantien ja Kuusamontien risteyksen koillispuolella noin 1,5 kilometrin etäisyydellä Kurenalta pohjoiseen.

Asemakaavatyön tavoitteena on laatia Nivankankaan asemakaavoittamattomalle ja rakentamattomalle alueelle uudiskaava, joka mahdollistaa houkuttelevan maaseutumaisen asuinalueen rakentumisen Pudasjärven keskustaajaman välittömään läheisyyteen.

Kaavaluonnos pidetään MRA 30 §:n mukaisesti nähtävänä 27.07.- 26.08.2022. Kaavamuutokseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä internetissä www.pudasjarvi.fi sekä Pudasjärven kaupungin teknisellä osastolla, osoite Karhukunnaantie 6. Nähtävänäolon aikana osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus antaa kirjallinen palaute osoitteeseen Pudasjärven kaupunki, tekninen osasto, PL 10 93101 Pudasjärvi tai sähköpostilla kirjaamo@pudasjarvi.fi.

Lisätietoja antaa maankäyttöinsinööri Markku Mattinen, tekninen toimisto, PL 10, Karhukunnaantie 6, 93101 Pudasjärvi, puh. 040 038 9972, markku.mattinen@pudasjarvi.fi.

Liitteet

Pudasjärvellä 22.07.2022
Kaupunginhallitus

Last modified: 22.7.2022

Comments are closed.