Nuorisovaltuuston kokous 11.10.2021

22.10.2021

Nuorisovaltuuston kokous pidettiin 11.10.2021 nuorisotiloissa Hyvän olon keskus Pirtissä.

Paikka: Nuorisotila, Pirtti
Aika: maanantai 11.10.2021 klo 15.15-

Paikallaolijat:
Kiia Karppinen
Jeremias Mattila
Neea Moilanen
Azra Gör
Petra Riekki
Aaro Puhakka
Outi Nivakoski, hyvinvointipäällikkö
Marita Hankila, nuorisotyöntekijä

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin klo 15.23. Sihteerinä toimii nuorisotyöntekijä Marita, puheenjohtajana Outi uuden puheenjohtajan valintaan asti. Läsnäolijat tarkistettiin ja kokous todettiin päätäntävaltaiseksi.

2. Nuorisovaltuuston jäsenistö ja tehtävät

Nuorisovaltuuston toiminnasta oli kiinnostunut kolme uutta nuorta. Heidät hyväksyttiin yksimielisesti jäseniksi. Seuraavaksi valittiin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri. Marita Hankila kertoi jokaisen tehtävän kohdalla tehtävän sisällön ja Outi Nivakoski täydensi. Sihteeriksi ehdotettiin Neea Moilasta ja ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Seuraavaksi valittiin nuorisovaltuuston puheenjohtaja. Ehdotettiin Jeremias Mattilaa ja ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Varapuheenjohtaja ehdokkaita oli kolme, päätettiin pitää äänestys: Petra Riekki sai 2 ääntä, Kiia Karppinen sai 4 ääntä. Kiia Karppinen valittiin enemmistön päätöksellä varapuheenjohtajaksi. Nuorisovaltuusto päätti valita myös tiedotusvastaavan. Tiedotusvastaavan tehtävästä oli kiinnostunut kaksi nuorta. Päätimme pitää äänestyksen: Petra Riekki sai 2 ääntä ja Aaro Puhakka sai 4 ääntä. Tiedotusvastaavaksi valittiin Aaro Puhakka.

3. Hyvinvointivaliokunta

Hyvinvointivaliokunta kokoontui edellisellä viikolla. Outi Nivakoski kertoi hyvinvointivaliokunnan toiminnasta ja ajankohtaisista asioista. Hyvinvointivaliokunta on asettanut painopisteitä, jotka koskettavat myös nuorisovaltuuston toimintaa: nuoret ja perheet. Toivotaan nuorten ääntä päätöksentekoon ja mahdollisesti voisi pitää yhteiskokouksen. Nuorisotyöntekijä Marita Hankila lisäsi, että nuorisovaltuusto voi myös kutsua edustajia omiin kokouksiin.

4. Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuuston syksy

Marita Hankila kertoi elokuisesta kokouksesta, johon Pudasjärven edustaja osallistui 25.8.2021. Joulukuussa olisi seuraava Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuuston kokous ja esitettiin lisäkysymyksiä tulevan kokouksen paikasta ja mitä on PoPnuva tarkoittaa. Marita Hankila kertoi, että paikka selviää lähempänä ja kertoi, mistä PoPnuva lyhenne tulee ja siihen kuuluu edustajat kaikista Pohjois-Pohjanmaan kunnista.

5. Pohjois-Pohjanmaan nuorisofoorumi

Tyrnävän kunta organisoi tämän vuoden puolelle nuorisovaltuustojen tapaamista. Tapaamiseen liittyi kysely, joka ei valitettavasti toiminut. Kaikki ryhmäläiset olisivat kiinnostuneita osallistumaan. Marita Hankila hankkii lisätietoja yhdyshenkilöltä tapaamisesta ja tiedottaa ryhmäläisiä.

6. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointifoorumi 2021

Outi Nivakoski kertoi Hyvinvointifoorumin sisällöstä, joka pidetään Kuusamossa 4.11.2021. Kiia Parkkinen, Petra Riekki, Neea Moilanen ja Azra Gör haluaisivat osallistua paikan päällä tapahtumaan. Marita Hankila ilmoittaa osallistujat to 21.10.2021. Sitovat ilmoittautumiset edellisenä päivänä nuorisotyöntekijälle. Outi Nivakoski ja Marita Hankila selvittävät kyyditystä ja muita käytännön asioita.

7. Muut asia

Sähköposti-tili nuorisovaltuustolle

Marita Hankila esitti, että nuorisovaltuuston olisi hyvä saada oma sähköposti tili. Tällä hetkellä kaikki viestit tulevat nuorisotyöntekijälle ja pitää välittää viestejä eteenpäin nuorille. Tämä tarkoittaa myös sitä, että nuorisotyöntekijällä on suuri rooli mm. kokouksien sisällöstä.  Nuorisovaltuuston toiminnan kannalta, olisi hyvä saada postit suoraan jäsenille ja antaa nuorille enemmän tilaa päättää mm. kokouksissa käsiteltävistä asioista.  Nuorisovaltuusto päätti, että sähköposti olisi hyvä saada ja yksimielisesti päätti perustamisesta. Outi Nivakoski tilaa tunnukset ja tiliä käyttää: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja nuorisotyöntekijät, jotka ohjaavat nuorisovaltuustoa.

Instagram tilin perustaminen

Päätettiin perustaa nuorisovaltuustolle oma instagram-tili. Azra Gör tekee ja jakaa tunnukset muille, Aaro Puhakka hoitaa julkaisut. Kerrotaan käsitellyistä asioista, tehdään kyselyitä ja nuorisovaltuustosta. Keskusteltiin tilin nimestä ja muutama vaihtoehto nousi esille. Päätettiin äänestää: pudasjärvennuorisovaltuusto sai 4 ääntä, nuorisovaltuustopudasjärvi ei saanut ääniä ja pudisnuva sai 2 ääntä. Nimeksi valittiin pudasjärvennuorisovaltuusto. Aaro Puhakka hoitaa tiliä, muut auttelevat tarvittaessa.

Nuorisovaltuuston kokouspalkkiot

Keväällä nuorisovaltuusto teki aloitteen kokouspalkkioiden saamisesta. Edellinen valtuustokausi loppui kesäkuussa ja asia oli päätetty siirtää syksylle, kun uusi valtuustokausi alkaisi. Asia ei ole vielä edennyt, mutta Outi Nivakoski kertoi ottavansa asian esille johtoryhmässä.

Kokous päättyy klo 16.56

Last modified: 14.2.2023

Comments are closed.