Päätös koetoimintailmoituksesta, jätteenkäsittely, Sääskenharju, GRK Suomi Oy Pohjois-Ii, Ii

21.12.2022

Kuulutuksen julkaisupäivämäärä kunnan internetsivuilla: 21.12.2022

Asian diaarinumero: 1315/11.01.02/2022

Kuulutusaika ja valitusaika: 21.12.2022 – 27.1.2023

Kuulutettavat asiakirjat: Oulunkaaren ympäristölautakunnan päätös 15.12.2022 § 110

liitteet; Oulunkaaren ympäristölautakunnan pöytäkirjanote ja valitusosoitus

Asia koskee: Koetoimintailmoitus, jätteenkäsittely, GRK Suomi Oy, Pohjois-Ii, Ii

DNRO: 1315/11.01.02/2022

Asiakirjat ovat nähtävissä Pudasjärven kaupungin internetsivuilla Dynasty tietopalvelu : Pudasjärvi (oncloudos.com) johon on linkki Iin kunnan internetsivujen kuulutuksista.

Muutoksenhaku: Vaasan hallinto-oikeus

Lisätiedot: Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Kaisa Pikkarainen, sähköpostiosoite kaisa.pikkarainen@pudasjarvi.fi, puh. 050 395 0366 tai Pudasjärven kaupungin asiakaspalvelu, puh. 040 826 6417.

Oulunkaaren ympäristöpalvelut

Last modified: 21.12.2022

Comments are closed.