Päätös maa-aines- ja ympäristöluvasta, Jaalangan yhteismetsä, OX2 Finland Oy, Turkkiselkä, Vaala

2.11.2022

Kuulutuksen julkaisupäivämäärä kunnan internetsivuilla: 02.11.2022

Asian diaarinumero: 454/11.01.01/2022

Kuulutusaika ja valitusaika: 02.11.2022 – 08.12.2022

Kuulutettavat asiakirjat:

Oulunkaaren ympäristölautakunnan päätös 27.10.2022 § 89

liitteet; Oulunkaaren ympäristölautakunnan pöytäkirjanote ja valitusosoitus

Asia koskee: Maa-aines- ja ympäristölupa, Jaalangan yhteismetsä, OX2 Finland Oy, Turkkiselkä, Vaala

DNRO 454/11.01.01/2022, maa-ainesten otto, kiven louhinta ja murskaus

Asiakirjat ovat nähtävissä Pudasjärven kaupungin internetsivuilla (www.pudasjarvi.fi/ymparistopalvelut) johon on linkki Vaalan kunnan internetsivujen kuulutuksista.

Muutoksenhaku: Vaasan hallinto-oikeus

Lisätiedot: Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Brita Telenvuo, sähköpostiosoite brita.telenvuo@pudasjarvi.fi, puh. 0500 282 946 tai Pudasjärven kaupungin asiakaspalvelu, puh. 040 826 6417.

Oulunkaaren ympäristöpalvelut

Last modified: 2.11.2022

Comments are closed.