Päätös maa-aines- ja ympäristöluvasta, Jaalangan yhteismetsä, OX2 Finland oy, Turkkiselkä,Vaala

3.1.2023

Kuulutuksen julkaisupäivämäärä kunnan internetsivuilla: 03.01.2023

Asian diaarinumero: 454/11.01.01/2022

Kuulutusaika ja valitusaika: 03.01.2023 – 09.02.2023

Kuulutettavat asiakirjat:

Oulunkaaren ympäristölautakunnan päätös 27.10.2022 § 89

liitteet;

Oulunkaaren ympäristölautakunnan pöytäkirjanote

Hallintovalitusosoitus Vaasan hallinto-oikeudelle

Asia koskee: Maa-aines- ja ympäristölupa, Jaalangan yhteismetsä, OX2 Finland Oy, Turkkiselkä, Vaala

 DNRO 454/11.01.01/2022, maa-ainesten otto, kiven louhinta ja murskaus

Asiakirjat ovat nähtävissä Pudasjärven kaupungin internetsivuilla https://www.pudasjarvi.fi/ymparistoterveys-ja-elaimet/ sekä Vaalan kunnan sivuilla kohdassa kuulutukset.

Muutoksenhaku: Vaasan hallinto-oikeus, valitusosoitus liitteenä.

Lisätiedot: Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Brita Telenvuo, sähköpostiosoite brita.telenvuo@pudasjarvi.fi, puh. 0500 282 946 tai Pudasjärven kaupungin asiakaspalvelu puh. 040 826 6417.

OULUNKAAREN YMPÄRISTÖPALVELUT / OULUNKAAREN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Last modified: 5.1.2023

Comments are closed.