Päätös maa-aines- ja ympäristöluvasta, Kuivikkovaara, Metsähallitus Metsätalous Oy, Korpinen, Pudasjärvi

5.10.2022

Kuulutuksen julkaisupäivämäärä kunnan internetsivuilla: 05.10.2022

Asian diaarinumero: 807/11.01.01/2022

Kuulutusaika ja valitusaika: 05.10.2022 – 10.11.2022

Kuulutettavat asiakirjat:

Oulunkaaren ympäristölautakunnan päätös 29.9.2022 § 78

liitteet; Oulunkaaren ympäristölautakunnan pöytäkirjanote ja valitusosoitus

Asia koskee: Maa-aines- ja ympäristölupa, Kuivikkovaara, Metsähallitus Metsätalous Oy, Korpinen, Pudasjärvi

DNRO 807/11.01.01/2022, maa-ainesten otto, murskaus ja välivarastointi

Asiakirjat ovat nähtävissä Pudasjärven kaupungin internetsivuilla (www.pudasjarvi.fi/ymparistopalvelut).

Muutoksenhaku: Vaasan hallinto-oikeus

Lisätiedot: Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Ida-Maria Isoherranen, sähköpostiosoite ida-maria.iso-herranen@pudasjarvi.fi, puh. 040 637 6635 tai Pudasjärven kaupungin asiakaspalvelu puh. 040 826 6417.

Oulunkaaren ympäristöpalvelut / Oulunkaaren ympäristölautakunta

Last modified: 6.10.2022

Comments are closed.