Päätös maa-aines- ja ympäristöluvasta, toiminnan olennainen muuttaminen, Exilion Tuulihankkeet Ky, Kaksoismaa, Isokangas, Kuivaniemi, Ii

2.11.2022

Kuulutuksen julkaisupäivämäärä kunnan internetsivuilla: 02.11.2022

Asian diaarinumero: 28/11.01.00/2022

Kuulutusaika ja valitusaika: 02.11.2022 – 08.12.2022

Kuulutettavat asiakirjat:

Oulunkaaren ympäristölautakunnan päätös 27.10.2022 § 90

liitteet; Oulunkaaren ympäristölautakunnan pöytäkirjanote ja valitusosoitus

Asia koskee: Maa-aines- ja ympäristölupa, toiminnan olennainen muuttaminen, Exilion Tuulihankkeet Ky, Kaksoismaa, Isokangas, Kuivaniemi, Ii

DNRO 454/11.01.01/2022, kalliokiviaineksen ottamista, louhintaa ja murskausta koskevan maa- aines ja ympäristöluvan voimassaoloajan jatkaminen

Asiakirjat ovat nähtävissä Pudasjärven kaupungin internetsivuilla (www.pudasjarvi.fi/ymparistopalvelut) johon on linkki Iin kunnan internetsivujen kuulutuksista.

Muutoksenhaku: Vaasan hallinto-oikeus

Lisätiedot: Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Kaisa Pikkarainen, sähköpostiosoite kaisa.pikkarainen@pudasjarvi.fi, puh. 050 395 0366 tai Pudasjärven kaupungin asiakaspalvelu, puh. 040 826 6417.

Oulunkaaren ympäristöpalvelut

Last modified: 4.11.2022

Comments are closed.