Päätös maa-ainesluvasta, Keelaharju, Harjula, Anselmi Suomelan perikunta, Olhava, Ii

1.3.2023

Kuulutuksen julkaisupäivämäärä kunnan internetsivuilla: 01.03.2023

Asian diaarinumero: 336/11.02.00/2022

Kuulutusaika ja valitusaika: 01.03.2023 – 11.04.2023

Kuulutettavat asiakirjat:

Oulunkaaren ympäristölautakunnan päätös 23.02.2023 § 16 muutoksenhakuohjeineen

Asia koskee: Maa-aineslupa, Keelaharju, Harjula, Anselmi Suomelan perikunta, Olhava, Ii

DNRO 336/11.02.00/2022, maa-ainesten otto.

Asiakirjat ovat nähtävissä Pudasjärven kaupungin internetsivuilla (www.pudasjarvi/ymparistopalvelut). johon on linkki Iin kunnan internetsivujen Kuulutuksista.

Muutoksenhaku: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Lisätiedot: Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Kaisa Pikkarainen, sähköpostiosoite kaisa.pikkarainen@pudasjarvi.fi, puh. 050 395 0366 tai Pudasjärven kaupungin asiakaspalvelu puh. 040 826 6417.

OULUNKAAREN YMPÄRISTÖPALVELUT / OULUNKAAREN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Last modified: 1.3.2023

Comments are closed.